Trang chủ >> Máy tính và Linh kiện >> Thiết bị mạng >> Antenna
TÙY CHỌN THEO HÃNG
Hỗ trợ online
 
Điện thoại
Kinh doanh: 0989 125 556
TP-Link 2.4GHz 1.8dBi
TP-Link 2.4GHz 1.8dBi Indoor Omni-directianal Antenna (Ăng-ten vô hướng), SMA connector (TL-ANT2402A)
Giá bán : 164.000 đ
TP-Link  2.4GHz 5dBi
TP-Link 2.4GHz 5dBi Omni Directional Antenna (Indoor) (TL-ANT2405C)
Giá bán : 251.000 đ
TP-Link  2.4GHz 6dBi
TP-Link 2.4GHz 6dBi Desktop Yagi Directional Antenna (Indoor) (TL-ANT2406A)
Giá bán : 456.000 đ
TP-Link 2.4GHz 8dBi Indoor Omni-directional Desktop Antenna, Cable length=1.3m, SMA connector (TL-ANT2408C)
TP-Link 2.4GHz 8dBi Indoor Omni-directional Desktop Antenna, Cable length=1.3m, SMA connector (TL-ANT2408C)
Giá bán : 533.000 đ
TP-Link  2.4GHz 9dBi
TP-Link 2.4GHz 9dBi Yagi Directional Antenna (Outdoor) (TL-ANT2409A)
Giá bán : 750.000 đ
TP-Link 2.4GHz 12dBi Outdoor Omni-directional Antenna, N-type connector (TL-ANT2412D)
TP-Link 2.4GHz 12dBi Outdoor Omni-directional Antenna, N-type connector (TL-ANT2412D)
Giá bán : 1.064.000 đ
TP-Link  2.4GHz 14dBi
TP-Link 2.4GHz 14dBi Yagi Directional Antenna (Outdoor) (TL-ANT2414A)
Giá bán : 1.888.000 đ
TP-Link  2.4GHz 24dBi Outdoor Grid Parabolic Antenna, N-type connector  (TL-ANT2424B)
TP-Link 2.4GHz 24dBi Outdoor Grid Parabolic Antenna, N-type connector (TL-ANT2424B)
Giá bán : 2.149.000 đ
Đối tác