Trang chủ >> Máy tính và Linh kiện >> Linh kiện khác >> Cable và các thiệt bị khác
TÙY CHỌN THEO HÃNG
Hỗ trợ online
 
Điện thoại
Kinh doanh: 0989 125 556
D-Link Swicth KVM 2 PC-1 Monitor / 2P (Mouse PS/2) - (DKVM-121)
D-Link Swicth KVM 2 PC-1 Monitor / 2P (2 CPU chung 1 Monitor + Keyboard + Mouse PS/2 ; chỉ kèm 02 Cable nối ) - (DKVM-121)
Giá bán : 513.000 đ
D-Link Swicth KVM 2 PC-1 Monitor / 2P (Mouse USB) - (DKVM-221)
D-Link Swicth KVM 2 PC-1 Monitor / 2P (2 CPU chung 1 Monitor + Keyboard + Mouse USB ; chỉ kèm 02 Cable nối ) - (DKVM-221)
Giá bán : 676.000 đ
D-Link Swicth KVM 4 PC-1 Monitor / 4P (DKVM-4K)
D-Link Swicth KVM 4 PC-1 Monitor / 4P (4 CPU chung 1 Monitor + Keyboard + Mouse ;chỉ kèm 02 Cable nối ) - (DKVM-4K)
Giá bán : 802.000 đ
D-Link Swicth KVM 8 PC-1 Monitor / 8P (DKVM-8E)
D-Link Swicth KVM 8 PC-1 Monitor / 8P ( 8 CPU dựng chung 1 Monitor + Keyboard + Mouse ) - ( DKVM-8E )
Giá bán : 3.447.000 đ
Đối tác