Trang chủ >> Thiết bị ngân hàng >> Máy đếm tiền >> Máy đếm tiền kiểu nằm
TÙY CHỌN THEO HÃNG
Hỗ trợ online
 
Điện thoại
Kinh doanh: 0989 125 556
Máy đếm tiền Cashscan CS-3000 - Tự động bằng mắt cảm ứng
Máy đếm tiền Cashscan CS-3000 phát hiện tiền giả của tập đoàn Cashscan :
-          Máy đếm tiền tự động bằng mắt cảm ứng
-          Phát hiện các loại tiền giả có phát quang và không phát quang ( siêu giả), tiền nhiễm hóa chất, tiền rách.
-          Tự động nhận biết mệnh giá và phân biệt các loại mệnh giá khác nhau. Chế độ đếm công dồng, dừng máy và xóa số tự động.
-          Hiển thị hai mặt số.
-          Cổng nạp phầm mềm IR 828, cổng chờ nạp mệnh giá tiền mới.
-          Có tên chống hàng giả của bộ công An
-          Bảo hành : 12 Tháng
Giá bán : 5.800.000 đ
Máy đếm tiền Xiudun 2010W
Máy đếm tiền Xiudun 2010W có chức năng đếm tiền, phát hiện tiền giả, siêu giả Polymer - Máy đếm tiền Xiudun 2010W có chức năng hút lọc bụi, Hiển thị 2 mặt số - Máy đếm tiền Xiudun 2010W có chức năng Phát hiện tiền lẫn loại - Máy đếm tiền Xiudun 2010W có Cổng nâng cấp chương trình kiểm tra tiền giả mới. - Hãng sản xuất: Xiudun
Giá bán : 6.300.000 đ
Máy đếm tiền DC - 2006A
Máy đếm tiền DC - 2006A có chức năng tiền tự động - Máy đếm tiền DC - 2006A có chức năng hút lọc bụi - Hiển thị 2 mặt số - Máy đếm tiền DC - 2006A có chức năng Kiểm tra và phát hiện được tiền siêu giả Polimer - Hãng sản xuất: Mingrui
Giá bán : 4.700.000 đ
Máy đếm tiền DC - 03B3
Máy đếm tiền DC - 03B3 có chức năng tiền tự động - Máy đếm tiền DC - 03B3 có chức năng hút lọc bụi - Hiển thị 2 mặt số - Máy đếm tiền DC - 03B3 có chức năng Phát hiện tiền giả (Loại phát quang) - Hãng sản xuất: Mingrui
Giá bán : 2.650.000 đ
Máy đếm tiền DC - 03B2
Máy đếm tiền DC - 03B2 có chức năng Đếm tiền tự động - Máy đếm tiền DC - 03B2 có chức năng hút lọc bụi - Máy đếm tiền DC - 03B2 có chức năng Hiển thị 2 mặt số - Hãng sản xuất: Mingrui
Giá bán : 2.500.000 đ
Máy đếm tiền Balion NH - 305S
Máy đếm tiền Balion NH - 305S có chức năng phát hiện tiền giả, siêu giả Polymer - Máy đếm tiền Balion NH - 305S có chức năng hút lọc bụi, Hiển thị 2 mặt số - Phát hiện tiền lẫn loại - Cổng nâng cấp chương trình kiểm tra tiền giả mới. - Hãng sản xuất: Balion
Giá bán : 5.700.000 đ
Máy đếm tiền Korus - 03
Máy đếm tiền Korus - 03 có chức năng đếm tiền, phát hiện tiền giả, siêu giả Polymer - Máy đếm tiền Korus - 03 có chức năng hút lọc bụi, Hiển thị 2 mặt số -Máy đếm tiền Korus - 03 có chức năng Phát hiện tiền lẫn loại - Hãng sản xuất: Baiter
Giá bán : 4.800.000 đ
Máy đếm tiền Balion NH - 312
Máy đếm tiền Balion NH - 312 có chức năng Đếm tiền tự động - Máy đếm tiền Balion NH - 312 có chức năng hút lọc bụi - Hiển thị 2 mặt số - Máy đếm tiền Balion NH - 312 có chức năng Phát hiện tiền giả (Loại phát quang) - Hãng sản xuất: Balion
Giá bán : 2.800.000 đ
Máy đếm tiền Balion NH - 301
Máy đếm tiền Balion NH - 301 có chức năng Đếm tiền tự động - Máy đếm tiền Balion NH - 301 có chức năng hút lọc bụi - Máy đếm tiền Balion NH - 301 có chức năng Hiển thị 2 mặt số - Hãng sản xuất: Balion
Giá bán : 2.600.000 đ
Máy đếm tiền Korus - 02 Phát hiện tiền giả
Máy đếm tiền Korus - 02 có chức năng Đếm tiền tự động - Máy đếm tiền Korus - 02 có chức năng hút lọc bụi - Hiển thị 2 mặt số - Máy đếm tiền Korus - 02 có chức năng Phát hiện tiền giả (Loại phát quang) chuyên dụng cho tiền Polimer - Hãng sản xuất: Korus
Giá bán : 2.850.000 đ
Máy đếm tiền Korus - 01
Máy đếm tiền Korus - 01 có chức năng Đếm tiền tự động - Máy đếm tiền Korus - 01 có chức năng hút lọc bụi -Máy đếm tiền Korus - 01 có chức năng Hiển thị 2 mặt số - Hãng sản xuất: Korus
Giá bán : 2.700.000 đ
Đối tác