Trang chủ >> TB Văn phòng >> Máy đóng gáy xoắn
TÙY CHỌN THEO HÃNG
Hỗ trợ online
 
Điện thoại
Kinh doanh: 0989 125 556
Máy đóng gáy xoắn CB 2000
Máy đóng gáy xoắn ( máy đóng sách) CB 2000 : Đóng bằng tay. Đục lỗ 25 tờ/ lần (lỗ hình chữ nhật). Đục được các khổ giấy: A4,A5,B5. Dùng với mọi kích thước lò xo xoắn nhựa. Đo lượng giấy để xác định kích cỡ lò xo được dùng.
Giá bán : 3.536.000 đ
Máy đóng sách GBC P200
Máy đóng sách GBC P200 -Kích cỡ giấy: A4 -Số trang đục / 1 lần là: 18-25 tờ -Khả năng vào gáy: 450 tờ -Phương pháp đóng: đóng cơ -Kích thước(mm): 463 x 215 x 480 -Trọng lượng: 13 kg. Dùng vòng xoắn nhựa - Công nghệ: USA
Giá bán : 7.488.000 đ
Máy đóng sách GBC-C110
Máy đóng sách ( máy đóng gáy xoắn) GBC-C110 -Kích cỡ giấy: A4 -Số trang đục / 1 lần là: 15 tờ -Khả năng vào gáy: 300 tờ -Phương pháp đóng: đóng cơ -Kích thước(mm): 419 x 215 x 480 -Trọng lượng: 8.6 kg.Dùng vòng xoắn nhựa Công nghệ: USA
Giá bán : 3.456.000 đ
Máy đóng gáy xoắn CB 200
Máy đóng gáy xoắn ( máy đóng sách) CB 200 : Đóng bằng tay. Đục lỗ 15 tờ/ lần (lỗ hình chữ nhật). Đục được các khổ giấy: A4. Giấy đóng lên đến 500 tờ . Dùng với mọi kích thước lò xo xoắn nhựa
Giá bán : 1.747.200 đ
Máy đóng gáy xoắn CB 203
Máy đóng gáy xoắn ( máy đóng sách) CB 203 Đóng bằng tay. Đục lỗi 15 tờ/ lần (lỗ hình chữ nhật). Đục được các khổ giấy: A4,A5,B5. Giấy đóng lên đến 500 tờ. Dùng với mọi kích thước lò xo xoắn nhựa.
Giá bán : 1.996.800 đ
Máy đóng gáy xoắn CB221
Máy đóng gáy xoắn ( máy đóng sách) CB221: Đóng bằng tay. Đục lỗ 15 tờ/ lần (lỗ hình chữ nhật). Đục được các khổ giấy: A4,A5,B5. Giấy đóng lên đế 500 tờ . Dùng với mọi kích thước lò xo xoắn nhựa.
Giá bán : 2.080.000 đ
Máy đóng gáy xoắn CB1200
Máy đóng gáy xoắn ( máy đóng sách) CB 1200: Đóng bằng tay. Đục lỗ 15 tờ/ lần (lỗ hình chữ nhật.Đục được các khổ giấy : A4,A5,B5. Giấy đóng lên đến 500 tờ. Dùng với mọi kích thước lò xo xoắn nhựa
Giá bán : 3.744.000 đ
Máy đóng gáy xoắn CB2000A
Máy đóng gáy xoắn ( máy đóng sách) CB 2000A: Máy đóng bằng điện. Đục lỗ 25 tờ/ lần (lỗ hình chữ nhật). Đục được các khổ giấy : A4,A5,B5. Điện năng tiêu thụ : 120W . Điện : 110V -220V/60 – 50 chu kỳ. Giấy đóng lên đến 500 tờ
Giá bán : 11.440.000 đ
Máy đóng gáy xoắn CB 2100
Máy đóng gáy xoắn ( máy đóng sách) CB 2100 : Đóng bằng tay. Đục lỗ 25 tờ / lần (Lỗ hình chữ nhật). Đục được các khổ giấy: A4,A5,B5. Giấy đóng lên đến 500 tờ. Dùng với mọi kích thước lò xo xoắn nhựa.
Giá bán : 3.744.000 đ
Máy đóng gáy xoắn  CB 2100A
Máy đóng gáy xoắn (máy đóng sách) CB 2100A: Máy đóng bằng điện. Đục lỗ 25 tờ/ lần (lỗ hình chữ nhật). Đóng được các khổ giấy: A4,A5,B5. Điện năng tiêu thụ: 100W . Giấy đóng lên đế 500 tờ
Giá bán : 12.480.000 đ
Máy đóng gáy xoắn SUPER 20
Máy đóng gáy xoắn ( máy đóng sách) Super 20: Máy đóng bằng tay công suất lớn. Đục lỗ 25 tờ/ lần (Lỗ hình chữ nhật). Đục được các khổ giấy: A4,A5,B5. Giấy đóng lên đến 500 tờ. Có tay mở lò xo để đóng giấy vào
Giá bán : 5.408.000 đ
Máy đóng gáy xoắn SUPER 20A
Máy đóng gáy xoắn ( máy đóng sách) SUPER 20A: Máy đóng bằng điện công suất lớn. Đóng được 18.000 tờ/ giờ. Đục lỗ 25 tờ/ lần (lỗ hình chữ nhật). Đục được các khổ giấy: A4,A5,B5.Có tay mở lò xo để đóng giấy vào
Giá bán : 13.728.000 đ
Máy đóng gáy xoắn SUPER 21
Máy đóng gáy xoắn ( máy đóng sách) SUPER 21: Máy đóng bằng tay công suất lớn. Đục lỗ 25 tờ/ lần (lỗ hình chữ nhật. Đục được các khổ giấy : A4,A5,B5. Giấy đóng lên đến 500 tờ. Có tay mở lò xo để đóng giấy vào
Giá bán : 5.824.000 đ
Máy đóng gáy xoắn SUPER 21A
Máy đóng gáy xoắn ( máy đóng sách) SUPER 21A: Máy đóng bằng điện công suất lớn. Đóng được 18.000 tờ / giờ. Đục lỗ 25 tờ / lần (lỗ hình chữ nhật ). Đục được các khổ giấy : A4,A5,B5. Điện năng tiêu thụ : 120W. Điện: 110V- 200V/60Hz-50Hz. Giấy đóng lên đến 500 tờ
Giá bán : 16.016.000 đ
Máy đóng gáy xoắn PC 2000BA
Máy đóng gáy xoắn ( máy đóng sách) PC 2000BA: Đóng lỗ giấy bằng điện. Bước răng: 4:1. Đục được 25 tờ/lần với lỗ đóng hình tròn. Các khổ giấy đóng: A4.
Giá bán : 13.312.000 đ
Máy đóng gáy xoắn SUPER46
Máy đóng gáy xoắn ( máy đóng sách) SUPER 46: Đóng lỗ giấy bằng tay công suất lớn. Bước răng: 4:1. Đóng được 25 tờ/lần với lỗ đóng hình tròn. Các khổ giấy đóng: A4. Đóng tài liệu lên đến 500 tờ
Giá bán : 6.656.000 đ
Máy đóng gáy xoắn SUPER 46A
Máy đóng gáy xoắn ( máy đóng sách) SUPER 46A: Đóng lỗ giấy bằng điện công suất lớn. Bước răng: 4:1. Đục được 25 tờ/lần với lỗ đóng hình tròn. Các khổ giấy đóng: A4. Đóng tài liệu lên đến 500 tờ
Giá bán : 15.600.000 đ
Máy đóng gáy xoắn CB200W
Máy đóng gáy xoắn ( máy đóng sách) CB 200W: Đóng lỗ giấy bằng tay. Bước răng: 3:1. Đục được 15 tờ/lần với lỗ đóng hình vuông. Các khổ giấy đóng: A4
Giá bán : 2.288.000 đ
Máy đóng gáy xoắn Supu CW1200
Máy đóng gáy xoắn ( máy đóng sách) CW1200: Đóng lỗ giấy bằng tay. Bước răng: 3:1. Đục được 15 tờ/lần với lỗ đóng hình tròn. Các khổ giấy đóng: A4. Dùng được mọi kích thước lò xo từ 4.8mm đến 14.3mm.Chức năng điều chỉnh lề
Giá bán : 3.952.000 đ
Máy đóng gáy xoắn SUPER 23
Máy đóng gáy xoắn ( máy đóng sách) SUPER 23 : Máy đóng công suất lớn.Đục được 25 tờ (80g)/lần với lỗ đóng hình vuông.Các khổ giấy đóng: A4,A5,B5.Có thể đục được các khổ giấy lớn hơn khổ A4 bằng giá đỡ.Có tay mở lò xo để đóng giấy vào
Giá bán : 10.192.000 đ
Máy đóng gáy xoắn Super 23A
Máy đóng gáy xoắn (máy đóng sách) SUPER 23A: Đóng lỗ giấy bằng điện công suất lớn.Đóng được 18.000 tờ/1giờ.Đục được 25 tờ (80g)/lần với lỗ đóng hình vuông.Các khổ giấy đóng: A4,A5,B5.Có thể đục được các khổ giấy lớn hơn khổ A4 bằng giá đỡ
Giá bán : 17.680.000 đ
Máy đóng gáy xoắn Super 34
Máy đóng gáy xoắn ( máy đóng sách) SUPER 34: Đóng lỗ giấy bằng tay công suất lớn.Đục được 25 tờ/lần với lỗ đóng hình vuông. Có tay mở lò xo để đóng giấy vào . Chỉ đóng với bước răng : 3:1. Dùng cho mọi kích thước lò xo kép vuông 4.8mm đến 14.3mm
Giá bán : 9.360.000 đ
Máy đóng gáy xoắn Super 34A
Máy đóng gáy xoắn ( máy đóng sách) SUPER 34A:Đóng lỗ giấy bằng điện công suất lớn.Đóng được 18.000 tờ/giờ.Đục được 25 tờ/lần với lỗ đóng hình vuông.Các khổ giấy đóng: A4,A5,B5.
Giá bán : 18.304.000 đ
Đối tác