Trang chủ >> TB Văn phòng >> Máy Photocopy
TÙY CHỌN THEO HÃNG
Hỗ trợ online
 
Điện thoại
Kinh doanh: 0989 125 556
Máy photocopy Xerox Docucentre-II 7080ST
Máy photocopy Xerox Docucentre-II 7080ST là máy Photocopy kỹ thuật số để bàn khổ A3. Có bộ nhớ chuẩn 2GB. Độ phân giải của máy photocopy Xerox Docucentre-II 7080ST là 600x600dpi. Và độ thu phóng 25-400%. 
Giá bán : 315.180.000 đ
Máy photocopy Xerox Docucentre-II 7080CPF
Máy photocopy Xerox Docucentre-II 7080CPF là máy Photocopy kỹ thuật số để bàn khổ A3. Có bộ nhớ chuẩn 2GB. Độ phân giải của máy photocopy Xerox Docucentre-II 7080CPF là 600x600dpi. Và độ thu phóng 25-400%
Giá bán : 303.850.000 đ
Máy photocopy Xerox Docucentre-II 7080CPS
Máy photocopy Xerox Docucentre-II 7080CPS là máy Photocopy kỹ thuật số để bàn khổ A3. Bộ nhớ 2GB. Độ phân giải của máy photocopy Xerox Docucentre-II 7080CPS là  600x600dpi. Và độ thu phóng 25-400%.
Giá bán : 293.550.000 đ
Máy photocopy Xerox Docucentre-II 7080CF
Máy photocopy Xerox Docucentre-II 7080CF là máy Photocopy kỹ thuật số để bàn khổ A3. Bộ nhớ chuẩn 2GB. Độ phân giải của máy photocopy Xerox Docucentre-II 7080CF là 600x600dpi. Và độ thu phóng 25-400%.
Giá bán : 284.280.000 đ
Máy photocopy Xerox Docucentre-II 7080CP
Máy photocopy Xerox Docucentre-II 7080CP là máy Photocopy kỹ thuật số để bàn khổ A3. Có bộ nhớ chuẩn 2GB. Độ phân giải của máy photocopy Xerox Docucentre-II 7080CP là 600x600dpi. Và độ thu phóng 25-400%.
Giá bán : 284.280.000 đ
Máy photocopy Xerox Docucentre-II 7080DD
Máy photocopy Xerox Docucentre-II 7080DD là máy Photocopy kỹ thuật số để bàn khổ A3. Bộ nhớ chuẩn 2GB. Độ phân giải của máy photocopy Xerox Docucentre-II 7080DD là 600x600dpi. và độ thu phóng là 25-400% 
Giá bán : 269.860.000 đ
Máy photocopy Xerox Docucentre-II 6080CPS
Máy photocopy Xerox Docucentre-II 6080CPS là máy Photocopy kỹ thuật số để bàn khổ A3. Có bộ nhớ chuẩn 2GB. Độ phân giải của máy photocopy Xerox Docucentre-II 6080CPS là 600x600dpi. Và độ thu phóng 25-400%.
Giá bán : 262.650.000 đ
Máy photocopy Xerox Docucentre-II 6080CF
Máy photocopy Xerox Docucentre-II 6080CF là máy Photocopy kỹ thuật số để bàn khổ A3. Có bộ nhớ chuẩn: 2GB. Thu phóng 25-400%. Và độ phân giải của máy photocopy Xerox Docucentre-II 6080CF là 600x600dpi.
Giá bán : 252 đ
Máy photocopy Xerox Docucentre-II 6080CPF
Máy photocopy Xerox Docucentre-II 6080CPF có hãng sản xuất: XEROX. Kiểu máy là : Kiểu đứng. Độ phân giải máy photocopy Xerox Docucentre-II 6080CPF là : 600 x 600dpi. Khổ giấy lớn nhất: A3. Tốc độ copy(bản/phút): 65
Giá bán : 266.770.000 đ
Máy Photocopy XEROX DocuCentre II 6080 CP
Máy Photocopy XEROX DocuCentre II 6080 CP có hãng sản xuất: XEROX. Kiểu máy là kiểu đứng. Độ phân giải của máy Photocopy XEROX DocuCentre II 6080 CP: 600 x 600dpi. Khổ giấy lớn nhất: A3. Và có tốc độ copy(bản/phút): 65
Giá bán : 252.350.000 đ
Máy Photocopy XEROX DocuCentre II 6080 DD
Máy Photocopy XEROX DocuCentre II 6080 DD có: hãng sản xuất: XEROX. Kiểu máylà kiểu đứng. Độ phân giải cuả máy Photocopy XEROX DocuCentre II 6080 DD là 600 x 600dpi. Khổ giấy lớn nhất: A3. Và tốc độ copy(bản/phút) là 65
Giá bán : 234.840.000 đ
Máy photocopy kỹ thuật số Xerox DocuCentre DC-IV 2058PL(NW)
Máy photocopy kỹ thuật số Xerox DocuCentre DC-IV 2058PL(NW) có chức năng: duplex-Copy-in mạng-scan Tốc độ: 23 trang/ phút Khổ giấy: A5-A3 Bộ nhớ chuẩn 256MB Độ phân giải 600x600dpi Thu phóng 25-400% Khay tay 50 tờ Khay gầm 250 tờ Bộ tự động đảo bản sao
Giá bán : 30.545.000 đ
Máy photocopy kỹ thuật số Xerox DocuCentre DC-IV 2058PL(GDI)
Máy photocopy kỹ thuật số Xerox DocuCentre DC-IV 2058PL(GDI) có chức năng: duplex-Copy-Print-scan Tốc độ: 23 trang/ phút Khổ giấy: A5-A3 Bộ nhớ chuẩn 256MB Độ phân giải 600x600dpi Thu phóng 25-400% Khay tay 50 tờ Khay gầm 250 tờ Bộ tự động đảo bản sao
Giá bán : 30.454.000 đ
Máy photocopy kỹ thuật số Xerox DocuCentre-II 7000 DC
Máy photocopy kỹ thuật số Xerox DocuCentre-II 7000 DC có :  Tốc độ copy: 75 bản /phút.  Khổ giấy : A5/A4/A3 , Postcard. Độ phân giải: 600 x 600dpi. Bộ nhớ: 256 MB. Tỷ lệ thu/phóng: 25 % - 400%
Giá bán : 350.000.000 đ
Máy photocopy kỹ thuật số Xerox DocuCentre-II 6000 DC
Máy photocopy kỹ thuật số Xerox DocuCentre-II 6000 DC có : Tốc độ copy: 65 bản /phút. Khổ giấy : A5/A4/A3 , Postcard. Độ phân giải: 600 x 600dpi . Bộ nhớ: 256 MB. Tỷ lệ thu/phóng: 25 % - 400%
Giá bán : 217.000.000 đ
Máy photocopy kỹ thuật số Fuji Xerox DocuCentre-IV 5070 CP
Máy photocopy kỹ thuật số Fuji Xerox DocuCentre-IV 5070 CP có : Tốc độ copy: 55 bản /phút.  Khổ giấy : A5/A4/A3 – Postcard – Envelope. Độ phân giải: 600 x 600dpi. Bộ nhớ: 1GB. Tỷ lệ thu/phóng: 25 % - 400%.  Sao chụp liên tục : 999 bản.  Bộ phận tự động nạp và đảo bản gốc
Giá bán : 160.000.000 đ
Máy photocopy kỹ thuật số Fuji Xerox DocuCentre-IV 5070 DC
Máy photocopy kỹ thuật số Fuji Xerox DocuCentre-IV 5070 DC có Tốc độ copy: 55 bản /phút.  Khổ giấy : A5/A4/A3 – Postcard – Envelope. Độ phân giải: 600 x 600dpi. Bộ nhớ: 1GB. Tỷ lệ thu/phóng: 25 % - 400%. Sao chụp liên tục : 999 bản
Giá bán : 150.000.000 đ
Máy photocopy kỹ thuật số Fuji Xerox DocuCentre-IV 5070 CP
Máy photocopy kỹ thuật số Fuji Xerox DocuCentre-IV 5070 CP có : Tốc độ copy: 45 bản /phút.  Khổ giấy : A5/A4/A3 – Postcard – Envelope. Độ phân giải: 600 x 600dpi. Bộ nhớ: 1GB. Tỷ lệ thu/phóng: 25 % - 400%. Sao chụp liên tục : 999 bản
Giá bán : 130.000.000 đ
Máy photocopy kỹ thuật số Fuji Xerox DocuCentre-IV 5070 DC
Máy photocopy kỹ thuật số Fuji Xerox DocuCentre-IV 5070 DC có: Tốc độ copy: 55 bản /phút.  Khổ giấy : A5/A4/A3 – Postcard – Envelope. Độ phân giải: 600 x 600dpi. Bộ nhớ: 1GB. Tỷ lệ thu/phóng: 25 % - 400%. Sao chụp liên tục : 999 bản
Giá bán : 150.000.000 đ
Máy photocopy kỹ thuật số Fuji Xerox DocuCentre-IV 4070 CP
Máy photocopy kỹ thuật số Fuji Xerox DocuCentre-IV 4070 CP có : Tốc độ copy: 45 bản /phút. Khổ giấy : A5/A4/A3 – Postcard – Envelope. Độ phân giải: 600 x 600dpi. Bộ nhớ: 1GB. Tỷ lệ thu/phóng: 25 % - 400%. Sao chụp liên tục : 999 bản. Bộ phận tự động nạp và đảo bản gốc
Giá bán : 120.000.000 đ
Máy photocopy kỹ thuật số Fuji Xerox DocuCentre-IV 4070 DC
Máy photocopy kỹ thuật số Fuji Xerox DocuCentre-IV 4070 DC có : Tốc độ copy: 45 bản /phút.  Khổ giấy : A5/A4/A3 – Postcard – Envelope. Độ phân giải: 600 x 600dpi. Bộ nhớ: 1GB. Tỷ lệ thu/phóng: 25 % - 400%
Giá bán : 110.000.000 đ
Máy photocopy kỹ thuật số Xerox DocuCentre 5010 CP
Máy photocopy kỹ thuật số Xerox DocuCentre 5010 CP có :Khổ giấy sao chụp: A5/A4/A3. Bộ nhớ: 128 MB. Độ phân giải: 600 x 600dpi. Tỷ lệ thu/phóng: 25 % - 400%
Giá bán : 140.000.000 đ
Máy photocopy kỹ thuật số Xerox DocuCentre 5010 DC
Máy photocopy kỹ thuật số Xerox DocuCentre 5010 DC có : Tốc độ copy: 55 bản /phút. Khổ giấy sao chụp: A5/A4/A3. Bộ nhớ: 128 MB. Độ phân giải: 600 x 600dpi. Tỷ lệ thu/phóng: 25 % - 400%. Bộ phận tự động chia bản chụp điện tử
Giá bán : 120.000.000 đ
Xem trang1234567Tiếp theo
Đối tác