Trang chủ >> TB Văn phòng >> Máy Photocopy
TÙY CHỌN THEO HÃNG
Hỗ trợ online
 
Điện thoại
Kinh doanh: 0989 125 556
Máy Photocopy Canon IR2545
Máy Photocopy Canon IR2545 có : Cấu hình chuẩn: Copy + in mạng + scan màu. Copy. Độ phân giải: 1200 x 600 dpi. Tốc độ sao chụp: 45 bản A4/phút. Bộ nhớ: 256 MB (512MB Max).
Giá bán : 124.000.000 đ
Máy Photocopy Canon IR 3530 Máy + Duplex
Máy Photocopy Canon IR 3530 có:  Cấu hình chuẩn: Copy + Duplex. Màn hình cảm ứng đơn sắc. Bộ nhớ: 512 MB RAM. Độ phân giải: 1200 x 600dpi....
Giá bán : 68.000.000 đ
Máy Photocopy Canon IR 2545  Máy + Duplex + DADF
Máy Photocopy Canon IR 2545 có : Cấu hình chuẩn: Copy + duplex+ in mạng + scan màu mạng. Bộ nhớ: 256 MB (512MB Max) . Có chức năng in trực tiếp từ USB...
Giá bán : 95.000.000 đ
Máy Photocopy Canon IR 2535 Máy + Duplex
Máy Photocopy Canon IR 2535 có : Cấu hình chuẩn: Copy + duplex+ in mạng + scan màu mạng. Màn hình cảm ứng tiếng Việt. Độ phân giải: 1200 x 600 dpi. Có chức năng in trực tiếp từ USB.... 
Giá bán : 90.000.000 đ
Máy Photocopy Canon IR 2530 Máy + Duplex + Oder
Máy Photocopy Canon IR 2530 có : Cấu hình chuẩn: Copy + duplex+ in mạng + scan màu mạng. Màn hình cảm ứng tiếng Việt. Độ phân giải: 1200 x 600 dpi. Sao chụp liên tục từ 1-999 bản. Độ phân giải: 1200 x 1200dpi...
Giá bán : 0 đ
Máy Photocopy Canon IR 2525 Máy + Duplex
Máy Photocopy Canon IR 2525 có : Cấu hình chuẩn: Copy + duplex+ in mạng + scan màu mạng . Khổ giấy: A6 - A3 . Màn hình cảm ứng tiếng Việt. Độ phân giải: 1200 x 600 dpi. Có chức năng in trực tiếp từ USB.....
Giá bán : 47.000.000 đ
Máy Photocopy Canon IR 2520  Máy + Duplex
Máy Photocopy Canon IR 2520 có : Cấu hình chuẩn: Copy + duplex+ in mạng + scan màu mạn. Khổ giấy: A6 - A3.Màn hình cảm ứng tiếng Việt. Tốc độ sao chụp: 20bản A4/phút. Bộ nhớ: 256 MB (512MB Max). Thời gian bản chụp đầu tiên: ≤ 6,4giây. Độ phân giải: 1200 x 600 dpi
Giá bán : 36.500.000 đ
Máy Photocopy Canon IR 2022N Máy + nắp đạy
Máy Photocopy Canon IR 2022N có : Cấu hình chuẩn: Copy + in mạng + scan màu mạng. Khổ giấy: A6 - A3. Tốc độ sao chụp: 22 bản A4/phút. Bộ nhớ: 128 MB. Thời gian bản chụp đầu tiên: ≤ 6,9 giây. Độ phân giải: 1200 x 600 dpi.....
Giá bán : 30.700.000 đ
Máy Photocopy Canon IR 2420L Máy + nắp đạy
Máy Photocopy Canon IR 2420L có : Cấu hình chuẩn: Copy + in. Khổ giấy: A6 - A3. Tốc độ sao chụp: 20 bản A4/phút. Bộ nhớ: 64MB. Thời gian bản chụp đầu tiên: ≤ 6,9 giây. Độ phân giải: 1200 x 600 dpi
Giá bán : 23.500.000 đ
Máy Photocopy Canon IR 2320L Máy + nắp đạy
Máy Photocopy Canon IR 2320L có : Cấu hình chuẩn: Copy + in. Khổ giấy: A6 - A3. Tốc độ sao chụp: 20 bản A4/phút. Bộ nhớ: 64MB. Thời gian bản chụp đầu tiên: ≤ 6,9 giây.....
Giá bán : 23.000.000 đ
Máy Photocopy Canon IR 2422L Máy + nắp đậy
Máy Photocopy Canon IR 2422L có : Cấu hình chuẩn: Copy + in. Khổ giấy: A6 - A3. Tốc độ sao chụp: 22 bản A4/phút. Bộ nhớ: 64MB. Thời gian bản chụp đầu tiên: ≤ 6,9 giây....
Giá bán : 0 đ
Máy Photocopy Canon IR - 1024 Máy + nắp đạy
Máy Photocopy Canon IR - 1024 Máy + nắp đạy có : Tốc độ: 24 trang/phút. Tốc độ: 24 trang/phút. Bộ nhớ: 128MB RAM. Bản chụp đầu tiên: 8 giây. Sấy máy: 13.5 giây hoặc ít hơn. Độ phận giải: 1200 x 600dpi
Giá bán : 15.800.000 đ
Máy photocopy Canon IR-2318L
Chức năng Photocopy:Máy Photocopy kỹ thuật số khổ A3. Tốc độ 18 trang/phút.Bộ nhớ 64MB RAM. Thu phóng 25-400%.Khay nạp giấy tự động 250 tờ x 1 khay, nạp tay 80 tờ. Sao chụp nhân bản 1-99 tờ.Quét 1 lần, sao chụp nhiều lần. Chức năng chia bộ điện tử. Sử dụng mực NPG 28.Chức năng in Laser: In laser đen trắng khổ A3, 600x600dpi. Tốc độ in 18 trang/phút./Bộ nhớ 64MB RAM. Ngôn ngữ in UFR II. Giao tiếp USB 2.0HS.Tương thích Win 2000/XP/2003 & MacOS 10.2.8.Chức năng in mạng: (option - lựa chịn thêm) khi lắp Network Adapter IF-E14.Chức năng quét Scanner: (option - lựa chịn thêm) khi lắp Network Adapter IF-E14.Khả năng lắp thêm option: DADF P2, Duplex Unit A1, Finisher U2, Inner 2-Way Tray E2.Cassette Feeding Module S1 & T1, Network Adapter IF-E14."
Giá bán : 22.990.000 đ
Máy photocopy IR-2020 : in Laser , Fax
Chức năng Photocopy:Máy Photocopy kỹ thuật số để bàn khổ A3. Máy photocopy IR-2020 có Tốc độ 20 trang/phút.Bộ nhớ 128MB RAM (max 256MB).Máy photocopy IR-2020 có Độ phân giải 600x600dpi. Máy photocopy IR-2020 cóThu phóng 50-200%. Máy photocopy IR-2020 cóKhay nạp giấy tự động 250 tờ x 2 khay, nạp tay 80 tờ. Quét 1 lần, sao chụp nhiều lần. Sử dụng mực NPG-28.Chức năng in Laser: In laser khổ A3, 20 trang/phút, 128MB RAM (có thể nâng lên 256MB).Độ phân giải 600x600dpi, tối đa 1200x1200dpi (khi lắp đủ 256MB RAM), Ngôn ngữ in UFR II. Giao diện USB2.0 & Network 10/100(RJ45). Tương thích Win 2000/XP/2003, MacOS v10.15 / 10.3.8.Chức năng Fax (option - lựa chọn thêm): Super Fax Board T1.Khả năng lắp thêm option: DADF P1, Duplex Unit A1, Finisher U1, Cassette Feeding Module K1.Sản xuất tại: Trung Quốc"
Giá bán : 31.324.000 đ
Máy photocopy IR-2018N: Photocopy,  in Laser, Scanner, Fax
Chức năng Photocopy:Máy Photocopy kỹ thuật số khổ A3. Máy photocopy IR-2018N có Tốc độ 18 trang/phút.Bộ nhớ 128MB RAM ( max 256MB). Máy photocopy IR-2018N có Thu phóng 50-200%.Khay nạp giấy tự động 250 tờ x 1 khay, nạp tay 80 tờ. Sao chụp nhân bản 1-99 tờ.Quét 1 lần, sao chụp nhiều lần. Máy photocopy IR-2018N có Chức năng chia bộ điện tử. Sử dụng mực NPG 28.Chức năng in Laser: In laser đen trắng khổ A3, 600x600dpi. Tốc độ in 18 trang/phút. Bộ nhớ 128MB RAM (max 256MB). Ngôn ngữ in UFR II. Giao tiếp USB 2.0 & Network (RJ45).Tương thích Win 2000/XP/2003 & MacOS 10.2.8.Chức năng quét Scanner: quét màu khổ A3, 600x600dpi. Công nghệ CCD.Chức năng Fax (option - lựa chọn thêm): Super Fax Board AA1.Khả năng lắp thêm option:DADF P2, Duplex Unit B1, Finisher U2, Inner 2-Way Tray E2. Cassette Feeding Modul Q1, PCL Printer Kit V1 Sản xuất tại: Trung Quốc
Giá bán : 32.477.000 đ
Máy photocopy IR-2022N: Photocopy,  in Laser, Scanner, Fax
Chức năng Photocopy:Máy Photocopy kỹ thuật số khổ A3. Máy photocopy IR-2022N có Tốc độ 22 trang/phút.Bộ nhớ 128MB RAM ( max 256MB). Thu phóng 50-200%. Máy photocopy IR-2022N có Khay nạp giấy tự động 250 tờ x 2 khay, nạp tay 80 tờ. Máy photocopy IR-2022N có Sao chụp nhân bản 1-99 tờ.Quét 1 lần, sao chụp nhiều lần. Máy photocopy IR-2022N có Chức năng chia bộ điện tử. Sử dụng mực NPG 28.Chức năng in Laser: In laser đen trắng khổ A3, 600x600dpi. Tốc độ in 22 trang/phút.Bộ nhớ 128MB RAM (max 256MB). Ngôn ngữ in UFR II. Giao tiếp USB 2.0 & Network (RJ45).Tương thích Win 2000/XP/2003 & MacOS 10.2.8.Chức năng quét Scanner: quét màu khổ A3, 600x600dpi.Máy photocopy IR-2022N có Công nghệ CCD.Chức năng Fax (option - lựa chọn thêm): Super Fax Board AA1.Khả năng lắp thêm option:DADF P2, Duplex Unit B1, Finisher U2, Inner 2-Way Tray E2.Cassette Feeding Modul Q1, PCL Printer Kit V.Sản xuất tại: Trung Quốc"
Giá bán : 42.010.000 đ
IR-2230: Photocopy,  in Laser, Scanner, Fax
Chức năng Photocopy: Máy Photocopy kỹ thuật số khổ A3. Máy photocopy KTS IR - 2230 có Tốc độ 22 trang/phút. Bộ nhớ 128MB RAM ( max 256MB + 20GB HDD). Máy photocopy KTS IR - 2230 có Thu phóng 25-400%. Khay nạp giấy tự động 550 tờ x 2 khay, nạp tay 50 tờ. Sao chụp nhân bản 1-999 tờ. Quét 1 lần, sao chụp nhiều lần. Máy photocopy KTS IR - 2230 có Chức năng chia bộ điện tử. Tự động đảo 2 mặt bản chụp. Sử dụng mực NPG 25. Chức năng in Laser (option - lựa chọn thêm) PCL Printer Kit E2, Multi-PDL Printer Kit E1. Chức năng quét Scanner: (option - lựa chọn thêm): Chức năng này sẽ có sẵn khi lắp thêm chức năng in. Máy photocopy KTS IR - 2230 có Chức năng MailBox: (option - lựa chọn thêm): Chức năng này sẽ có sẵn khi lắp thêm chức năng in. Chức năng Fax (option - lựa chọn thêm): Super Fax Board Q1. Khả năng lắp thêm option: DADF N1, Finisher S1, Cassette Feeding Unit Y2, Inner 2-Way Tray D1, Copy tray J1. Sản xuất tại: Trung Quốc
Giá bán : 49.658.000 đ
Máy photocopy IR-2030
Chức năng Photocopy:Máy Photocopy kỹ thuật số khổ A3.Máy photocopy IR-2030 có Tốc độ 30 trang/phút.Bộ nhớ 256MB RAM.Máy photocopy IR-2030 có Thu phóng 50-200%.Khay nạp giấy tự động 550 tờ x 2 khay, nạp tay 80 tờ. Máy photocopy IR-2030 có Sao chụp nhân bản 1-99 tờ.Quét 1 lần, sao chụp nhiều lần.Máy photocopy IR-2030 có Chức năng chia bộ điện tử.Sử dụng mực NPG 28.Trống mực ( Drum unit ) NPG 37, Chức năng in Laser (option - lựa chọn thêm) , Yêu cầu nâng cấp UFRII LT Printer Kit-V1, Chức năng quét Scanner: (option - lựa chọn thêm): Chức năng này sẽ có sẵn khi lắp thêm chức năng in. Máy photocopy IR-2030 có Chức năng Fax (option - lựa chọn thêm):Yêu cầu nâng cấp Fax Super G3 - AA1 Khả năng lắp thêm option: DADF P2, Duplex Unit B1, Finisher U2, Inner 2-Way Tray E2.Cassette Feeding Modul Q1, PCL Printer Kit V1, Sản xuất tại: Trung Quốc
Giá bán : 53.429.000 đ
IR-3025: Photocopy,  in Laser, Scanner, Fax, MailBox, Universal Send
Máy photocopy IR - 3025 có Chức năng Photocopy:Máy Photocopy kỹ thuật số khổ A3. Máy photocopy IR - 3025 có Tốc độ 25 trang/phút.Bộ nhớ 512MB RAM + 20GB HDD. Máy photocopy IR - 3025 có Thu phóng 25-400%.Khay nạp giấy tự động 550 tờ x 2 khay, nạp tay 50 tờ. Máy photocopy IR - 3025 có Sao chụp nhân bản 1-999 tờ.Quét 1 lần, sao chụp nhiều lần. Chức năng chia bộ điện tử.Tự động đảo 2 mặt bản chụp. Sử dụng mực NPG 25.Chức năng in Laser (option - lựa chọn thêm) . Lắp thêm UFR II Printer Kit S1.Chức năng quét Scanner: (option - lựa chọn thêm): Chức năng này sẽ có sẵn khi lắp thêm chức năng in. Chức năng MailBox: (option - lựa chọn thêm): Chức năng này sẽ có sẵn khi lắp thêm chức năng in. Máy photocopy IR - 3025 có Chức năng Universal Send: (option - lựa chọn thêm): Lắp thêm Universal Send Kit G1.Chức năng Fax (option - lựa chọn thêm): Lắp thêm Super G3 Fax Board Q1 hoặc Super G3 Multi Line Fax Board D1.Khả năng lắp thêm option:DADF N1, Finisher S1, Finisher AE1/AE2, Puncher Unit L1, Inner 2-Way Tray D1, Copy tray J1, Cassette Feeding Unit Y3, Paper Desk Q1.Sản xuất tại: Trung Quốc
Giá bán : 62.962.000 đ
IR-3530: Photocopy,  in Laser, Scanner, Fax, MailBox
Chức năng Photocopy:Máy Photocopy kỹ thuật số khổ A3. Tốc độ 35 trang/phút.Bộ nhớ 128MB RAM ( max 256MB + 20GB HDD). Thu phóng 25-400%.Khay nạp giấy tự động 550 tờ x 2 khay, nạp tay 50 tờ. Sao chụp nhân bản 1-999 tờ.Quét 1 lần, sao chụp nhiều lần. Chức năng chia bộ điện tử.Tự động đảo 2 mặt bản chụp. Sử dụng mực NPG 26.Chức năng in Laser (option - lựa chọn thêm) PCL Printer Kit E2, Multi-PDL Printer Kit E1/Chức năng quét Scanner: (option - lựa chọn thêm): Chức năng này sẽ có sẵn khi lắp thêm chức năng in.Chức năng MailBox: (option - lựa chọn thêm): Chức năng này sẽ có sẵn khi lắp thêm chức năng in.Chức năng Fax (option - lựa chọn thêm): Super Fax Board Q1.Khả năng lắp thêm option: DADF N1, Finisher S1, Cassette Feeding Unit Y2, Inner 2-Way Tray D1, Copy tray J1.Sản xuất tại: Trung Quốc"
Giá bán : 85.696.000 đ
Máy photocopy IR - 1022 :  Scan màu - Duplex Standard
Chức năng Photocopy:Máy Photocopy kỹ thuật số để bàn khổ A4. Máy photocopy IR - 1022 có Tốc độ 22 trang/ phút.Bộ nhớ 128MB RAM.Máy photocopy IR - 1022 có  Độ phân giải 1200x600dpi. Máy photocopy IR - 1022 có Thu phóng 50-200%.Khay giấy 100 tờ nạp tay, 500 tờ nạp tự động, sao chụp nhân bản 1-99 tờ.Quét 1 lần, sao chụp nhiều lần.Máy photocopy IR - 1022 có Chức năng chia bộ điện tử. Sử dụng mực NPG-32.Chức năng in Laser: In laser đen trắng khổ A4, 1200x600dpi. Tốc độ in 22ppm. Bộ nhớ 128MB RAM. Ngôn ngữ in UFR II LT. Máy photocopy IR - 1022 có Giao tiếp USB 2.0 port.Tương thích Win 2000/XP/2003, MacOS v10.15 / 10.3.8.Chức năng quét Scanner : quét màu khổ A4, 600x600dpi. Công nghệ CIS.Sản xuất tại: Trung Quốc
Giá bán : 16.600.000 đ
Đối tác