Trang chủ >> TB Văn phòng >> Máy Photocopy
TÙY CHỌN THEO HÃNG
Hỗ trợ online
 
Điện thoại
Kinh doanh: 0989 125 556
Máy photocopy kỹ thuật số Xerox DocuCentre 4000 CP
Máy photocopy kỹ thuật số Xerox DocuCentre 4000 CP có :Tốc độ copy: 45 bản /phút. Khổ giấy sao chụp: A5/A4/A3. Bộnhớ:128MB. Độ phân giải: 600 x 600dpi. Tỷ lệ thu/phóng: 25 % - 400%
Giá bán : 112.000.000 đ
Máy photocopy kỹ thuật số Xerox DocuCentre 4000 DC
Máy photocopy kỹ thuật số Xerox DocuCentre 4000 DC có : Tốc độ copy: 45 bản /phút. Khổ giấy sao chụp: A5/A4/A3. Bộ nhớ: 128 MB. Độ phân giải: 600 x 600dpi .Tỷ lệ thu/phóng: 25 % - 400%
Giá bán : 97.000.000 đ
Máy photocopy kỹ thuật số Xerox DocuCentre III 3007 CP
Máy photocopy kỹ thuật số Xerox DocuCentre III 3007 CP có  Tốc độ copy:  30 bản /phút. Độ phân giải: 600 x 600dpi. Khổ giấy : A5/A4/A3. Bộ nhớ chuẩn : 256 MB. Bộ phận tự động nạp và đảo bản gốc. Bộ phặn tự động đảo bản chụp
Giá bán : 75.000.000 đ
Máy photocopy kỹ thuật số Xerox DocuCentre III 3007 DD
Máy photocopy kỹ thuật số Xerox DocuCentre III 3007 DD có : Tốc độ copy:  30 bản /phút. Độ phân giải: 600 x 600dpi. Khổ giấy : A5/A4/A3. Bộ nhớ chuẩn : 256 MB. Bộ phận tự động nạp và đảo bản gốc
Giá bán : 65.000.000 đ
Máy photocopy kỹ thuật số Xerox DocuCentre III 3007 PL
Máy photocopy kỹ thuật số Xerox DocuCentre III 3007 PL có: Máy Photocopy kỹ thuật số để bàn khổ A3. Tốc độ 30 trang/phút. Bộ nhớ 512MB RAM(up to 768MB+HDD 40GB). Độ phân giải 600x600dpi. Thu phóng 25-400%.
Giá bán : 55.000.000 đ
Máy photocopy kỹ thuật số Xerox DocuCentre III 2007 CP
Máy photocopy kỹ thuật số Xerox DocuCentre III 2007 CP có: Tốc độ copy:  25 bản /phút. Độ phân giải: 600 x 600dpi. Khổ giấy : A5 – A3. Bộ nhớ chuẩn : 256 MB
 
Giá bán : 50.000.000 đ
Máy photocopy kỹ thuật số Xerox DocuCentre III 2007 DD
Máy photocopy kỹ thuật số Xerox DocuCentre III 2007 DD có:Tốc độ copy:  25 bản /phút. Độ phân giải: 600 x 600dpi . Khổ giấy : A5 – A3. Bộ nhớ chuẩn : 256 MB. Bộ phận tự động chia bản chụp điện tử
Giá bán : 49.000.000 đ
Máy photocopy Fuji Xerox DocuCentre DC-IV 2056DD (NW)
Máy photocopy Fuji Xerox DocuCentre DC-IV 2056DD (NW) có cấu hình chuẩn: Photocopy - DADF- Duplex -In mạng - Scaner màu Tốc độ: 20 bản/phút Khổ giấy: A5-A3 Bộ nhớ chuẩn: 256MB Độ phân giải: 600x600dpi Thu phóng: 25%-400% Khay tay: 50 tờ. Khay gầm : 250 tờ. Bộ tự động đảo bản sao(Duplex) có sẵn Bộ nạp và đảo bản gốc (DADF) có sẵn.
Giá bán : 35.409.000 đ
Máy photocopy Fuji Xerox DocuCentre DC-IV 2056DD (GDI)
Máy photocopy Fuji Xerox DocuCentre DC-IV 2056DD (GDI) có cấu hình chuẩn: Photocopy - In - Scaner Tốc độ: 20 bản/phút Khổ giấy: A5-A3 Bộ nhớ chuẩn: 256MB Độ phân giải: 600x600dpi Thu phóng: 25%-400% Khay tay: 50 tờ. Khay gầm : 250 tờ. Bộ tự động đảo bản sao(Duplex) có sẵn Bộ nạp và đảo bản gốc (DADF) có sẵn.
Giá bán : 35.000.000 đ
Máy photocopy kỹ thuật số Xerox DocuCentre DC-IV 2056PL (NW)
Máy photocopy kỹ thuật số Xerox DocuCentre DC-IV 2056PL (NW) có cấu hình tiêu chuẩn: Duplex - Copy - In mạng - Scan màu CHỨC NĂNG COPY - Tốc độ: 20 trang/phút - Độ phân giải: 600 x 600dpi - Khổ giấy : A5/A4/A3 - Bộ nhớ: 256 MB - Tỷ lệ thu/phóng: 25 % - 400% - Trữ lượng giấy: Khay 1 (250 tờ) + 1khay tay (50 tờ) - Sao chụp liên tục : 199 bản - Bộ đảo bản chụp/in (Duplex) CHỨC NĂNG IN - Tốc độ in: 20 trang/phút - Độ phân giải: 600 x 600dpi - Giao diện kết nối:USB2.0, Ethernet 100 BASE-TX/10 BASE-T CHỨC NĂNG QUÉT - Kiểu: Quét trắng đen - Khổ bản gốc: Tương tự chức năng copy - Độ phân giải: Trắng đen: 600 x 600dpi, 400 x 400dpi, 300 x 300dpi, 200 x 200dpi - Giao diện kết nối: Ethernet 100BASE-TX/10 BASE-T - Quét về máy tính
Giá bán : 33.222.000 đ
Máy photocopy kỹ thuật số Xerox DocuCentre DC_IV 2056PL (GDI)
Máy photocopy kỹ thuật số Xerox DocuCentre DC_IV 2056PL (GDI) có cấu hình tiêu chuẩn: Sao chụp + In + Scan CHỨC NĂNG COPY - Tốc độ: 20 trang/phút - Độ phân giải: 600 x 600dpi - Khổ giấy : A5/A4/A3 - Bộ nhớ: 256 MB - Tỷ lệ thu/phóng: 25 % - 400% - Trữ lượng giấy: Khay 1 (250 tờ) + 1khay tay (50 tờ) - Sao chụp liên tục : 199 bản - Bộ đảo bản chụp/in (Duplex) CHỨC NĂNG IN - Tốc độ in: 20 trang/phút - Độ phân giải: 600 x 600dpi - Giao diện kết nối:USB2.0 CHỨC NĂNG QUÉT - Kiểu: Quét trắng đen - Khổ bản gốc: Tương tự chức năng copy - Độ phân giải: Trắng đen: 600 x 600dpi, 400 x 400dpi, 300 x 300dpi, 200 x 200dpi - Giao diện kết nối: USB2.0 - Quét về máy tính
Giá bán : 27.000.000 đ
Máy photocopy kỹ thuật số Xerox DocuCentre III 2007 PL
Máy photocopy kỹ thuật số Xerox DocuCentre III 2007 PL :Tốc độ copy: 25 bản /phút Độ phân giải: 600 x 600dpi Khổ giấy : A5 – A3 Bộ nhớ chuẩn : 256 MB Bộ phận tự động chia bản chụp điện tử Tỷ lệ thu/phóng: 25 % - 400% Trữ lượng giấy: 2khay (500tờ x2) +1khay tay (95tờ) Sao chụp liên tục : 999 bản
Giá bán : 47.000.000 đ
Máy photocopy kỹ thuật số Xerox DocuCentre IV 3065 CP
Máy photocopy kỹ thuật số Xerox DocuCentre IV 3065 CP có:Tốc độ copy: 35 trang/phút. Độ phân giải: 600 x 600dpi. Khổ giấy : A5/A4/A3. Bộ nhớ hệ thống / bộ nhớ trang: 1GB / 512 MB. Bộ tự động nạp và đảo bản gốc. Bộ tự động đảo bản sao
Giá bán : 79.000.000 đ
Máy photocopy kỹ thuật số Xerox DocuCentre IV 3065 DD
Máy photocopy kỹ thuật số Xerox DocuCentre IV 3065 DD có:  Tốc độ copy: 35 trang/phút. Độ phân giải: 600 x 600dpi. Khổ giấy : A5/A4/A3. Bộ nhớ hệ thống / bộ nhớ trang: 1GB / 512 MB. Bộ phận tự động chia bản chụp điện tử. Bộ tự động nạp và đảo bản gốc
Giá bán : 83.000.000 đ
Máy photocopy kỹ thuật số Xerox DocuCentre IV 3065 PL
Máy photocopy kỹ thuật số Xerox DocuCentre IV 3065 PL có : Tốc độ copy: 35 trang/phút. Độ phân giải: 600 x 600dpi. Khổ giấy : A5/A4/A3. Bộ nhớ hệ thống / bộ nhớ trang: 1GB / 512 MB
Giá bán : 75.000.000 đ
Máy photocopy Xerox DOCUCENTRE-IV 2056DD-CPS
Máy photocopy Xerox DOCUCENTRE-IV 2056DD-CPS có độ phân giải 600x600dpi
Máy photocopy Xerox DOCUCENTRE-IV 2056DD-CPS
Thu phóng : 25-400% .Khay tay : 50 tờ. Khay gầm : 250 tờ
Giá bán : 37.492.000 đ
Máy photocopy kỹ thuật số Xerox DocuCentre IV 3060 CP
Máy photocopy kỹ thuật số Xerox DocuCentre IV 3060 CP có : Tốc độ copy:  30 bản /phút. Độ phân giải: 600 x 600dpi .Khổ giấy : A5/A4/A3. Bộ nhớ hệ thống / bộ nhớ trang: 1GB / 512 MB
Giá bán : 75.000.000 đ
Máy photocopy kỹ thuật số Xerox DocuCentre IV 3060 DD
Máy photocopy kỹ thuật số Xerox DocuCentre IV 3060 DD có : Tốc độ copy:  30 bản /phút. Độ phân giải: 600 x 600dpi. Khổ giấy : A5/A4/A3. Bộ nhớ chuẩn/tối đa : Chuẩn 1GB, tối đa 2GB. Bộ phận tự động chia bản chụp điện tử.
Giá bán : 74.000.000 đ
Máy photocopy kỹ thuật số Xerox DocuCentre IV 3060
Máy photocopy kỹ thuật số Xerox DocuCentre IV 3060 có: Tốc độ copy:  30 bản /phút. Độ phân giải: 600 x 600dpi. Khổ giấy : A5/A4/A3. Bộ nhớ chuẩn/tối đa : Chuẩn 1GB, tối đa 2GB. Bộ phận tự động chia bản chụp điện tử
Giá bán : 61.000.000 đ
Máy photocopy kỹ thuật số Xerox DocuCentre IV 2060 CP
Máy photocopy kỹ thuật số Xerox DocuCentre IV 2060 CP có : Tốc độ copy:  25 trang/phút. Độ phân giải: 600 x 600dpi .Khổ giấy : A5/A4/A3. Bộ nhớ hệ thống / bộ nhớ trang: 1GB / 512 MB
Giá bán : 79.000.000 đ
Máy photocopy kỹ thuật số Xerox DocuCentre IV 2060 DD
Máy photocopy kỹ thuật số Xerox DocuCentre IV 2060 DD có :Tốc độ copy:  25 trang/phút. Độ phân giải: 600 x 600dpi. Khổ giấy : A5/A4/A3. Bộ nhớ hệ thống / bộ nhớ trang: 1GB / 512 MB. Bộ tự động nạp và đảo bản gốc
Giá bán : 75.000.000 đ
Máy photocopy kỹ thuật số Xerox DocuCentre IV 2060 PL
Máy photocopy kỹ thuật số Xerox DocuCentre IV 2060 PL :Tốc độ copy:  25 trang/phút. Độ phân giải: 600 x 600dpi. Khổ giấy : A5/A4/A3. Bộ nhớ hệ thống / bộ nhớ trang: 1GB / 512 MB. Bộ phận tự động chia bản chụp điện tử
Giá bán : 56.000.000 đ
Máy photocopy kỹ thuật số Xerox Document Centre 2058 CPS - NW E
Máy photocopy kỹ thuật số Xerox Document Centre 2058 CPS - NW E có:  Tốc độ: 23 trang/phút. Độ phân giải: 600 x 600dpi. Khổ giấy : A5/A4/A3.  Bộ nhớ: 256 MB. Tỷ lệ thu/phóng: 50 % - 200%. Trữ lượng giấy: Khay 1 (250 tờ) + 1khay tay (50 tờ)
Giá bán : 37.000.000 đ
Máy photocopy kỹ thuật số Xerox DocuCentre 2058 CPS  E
Máy photocopy kỹ thuật số Xerox DocuCentre 2058 CPS  E có : Tốc độ: 23 trang/phút. Độ phân giải: 600 x 600dpi . Khổ giấy : A5/A4/A3. Bộ nhớ: 256 MB. Tỷ lệ thu/phóng: 50 % - 200%
Giá bán : 31.800.000 đ
Quay lại1234567Tiếp theo
Đối tác