Trang chủ >> Máy tính và Linh kiện >> Máy tính xách tay (Laptop)
TÙY CHỌN THEO HÃNG
Hỗ trợ online
 
Điện thoại
Kinh doanh: 0989 125 556
BenQ Joybook Lite U102-DE04 - Đen (Linux)
Intel Atom N270 - 1.6GHz ( 512KB Cache L2, 533MHz ) / 1GB RAM / HDD 160GB / VGA Intel GMA950 up to 224MB shared
10.1" wide 16:9 LED backlight LCD/ Card Reader 4 in 1 / LAN / Modem/ Pin 3 cells upto 4 hours
Weight 1.05 kg / Wireless 802.11b.g / Made in China
Giá bán : 6.499.000 đ
BenQ Joybook Lite U102-DE04 - Xanh (Linux)
Intel Atom N270 - 1.6GHz ( 512KB Cache L2, 533MHz ) / 1GB RAM / HDD 160GB / VGA Intel GMA950 up to 224MB shared
10.1" wide 16:9 LED backlight LCD/ Card Reader 4 in 1 / LAN / Modem/ Pin 3 cells upto 4 hours/
Weight 1.05 kg / Wireless 802.11b.g / Made in China
Giá bán : 6.499.000 đ
BenQ Joybook Lite U102-DE04 - Tím (Linux)
Intel Atom N270 - 1.6GHz ( 512KB Cache L2, 533MHz ) / 1GB RAM / HDD 160GB / VGA Intel GMA950 up to 224MB shared
10.1" wide 16:9 LED backlight LCD/ Card Reader 4 in 1 / LAN / Modem/ Pin 3 cells upto 4 hours
Weight 1.05 kg / Wireless 802.11b.g / Made in China
Giá bán : 6.499.000 đ
BenQ Joybook Lite U102-DE04 - Đỏ (Linux)
Intel Atom N270 - 1.6GHz ( 512KB Cache L2, 533MHz ) / 1GB RAM / HDD 160GB / VGA Intel GMA950 up to 224MB shared
10.1" wide 16:9 LED backlight LCD/ Card Reader 4 in 1 / LAN / Modem/ Pin 3 cells upto 4 hours
Weight 1.05 kg / Wireless 802.11b.g / Made in China
Giá bán : 6.499.000 đ
BenQ Joybook Lite U121-LE07 - Đỏ (Linux)
Intel Atom Z520 - 1.33GHz ( 512KB Cache L2, 533MHz ) / 1GB RAM / HDD 160GB / VGA Intel GMA500 up to 224MB shared
11.6" wide 16:9 LED backlight LCD/ Card Reader 4 in 1 / LAN / Modem/ Pin 3 cells upto 4 hours/ Bluetooth
Weight 1.3 kg / Wireless 802.11b.g / 3.75G HSUPA - Made in China
Giá bán : 7.849.000 đ
BenQ Joybook Lite U101-LE04 - Xanh (Linux)
Intel Atom N270 - 1.6GHz ( 512KB Cache L2, 533MHz ) / 1GB RAM (512MB + 512MB tặng) / HDD 120GB / VGA Intel GMA950 up to 224MB shared/10.1" wide 16:9 LED backlight LCD/ Card Reader 4 in 1 / LAN / Modem/ Pin 3 cells upto 4 hours/ Bluetooth/Weight 1.05 kg / Wireless 802.11b.g / HSUPA 3G - Made in China
Giá bán : 6.499.000 đ
BenQ Joybook Lite U101-LE08 - Đen (Linux)
Intel Atom N270 - 1.6GHz ( 512KB Cache L2, 533MHz ) / 1GB RAM / HDD 160GB / VGA Intel GMA950 up to 224MB shared/10.1" wide 16:9 LED backlight LCD/ Card Reader 4 in 1 / LAN / Modem/ Pin 3 cells upto 4 hours/ Bluetooth/Weight 1.05 kg / Wireless 802.11b.g / HSUPA 3G - Made in China
Giá bán : 6.699.000 đ
BenQ Joybook Lite U101-LE01 - Xanh (Linux)
Intel Atom N270 - 1.6GHz ( 512KB Cache L2, 533MHz ) / 1GB RAM (512MB + 512MB tặng) / HDD 160GB / VGA Intel GMA950 up to 224MB shared/10.1" wide 16:9 LED backlight LCD/ Card Reader 4 in 1 / LAN / Modem/ Pin 3 cells upto 4 hours/ Bluetooth/Weight 1.05 kg / Wireless 802.11b.g / HSUPA 3G - Made in China
Giá bán : 6.699.000 đ
BenQ Joybook Lite U101-LE08 - Hồng (Linux)
Intel Atom N270 - 1.6GHz ( 512KB Cache L2, 533MHz ) / 1GB RAM (512MB + 512MB tặng) / HDD 160GB / VGA Intel GMA950 up to 224MB shared/10.1" wide 16:9 LED backlight LCD/ Card Reader 4 in 1 / LAN / Modem/ Pin 3 cells upto 4 hours/ Bluetooth Weight 1.05 kg / Wireless 802.11b.g / HSUPA 3G - Made in China
Giá bán : 6.699.000 đ
BenQ Joybook Lite U101-SE06 - Hồng (Windows XP)
Intel Atom N270 - 1.6GHz ( 512KB Cache L2, 533MHz ) / 1GB RAM / HDD 160GB / VGA Intel GMA950 up to 224MB shared/10.1" wide 16:9 LED backlight LCD/ Card Reader 4 in 1 / LAN / Modem/ Pin 6 cells upto 6 hours/ Bluetooth/Weight 1.05 kg / Wireless 802.11b.g / HSUPA 3G - Made in China
Giá bán : 7.699.000 đ
Đối tác