Trang chủ >> Máy tính và Linh kiện >> Linh kiện máy tính >> Nguồn - Power Supply
TÙY CHỌN THEO HÃNG
Hỗ trợ online
 
Điện thoại
Kinh doanh: 0989 125 556
JeTek Power Supply G700 – 600W
JeTek Power Supply G700 (Nguồn máy tính) 600W - 24 pin
Giá bán : 1.101.000 đ
Maxima Power Supply – 480W
Maxima Power Supply (Nguồn máy tính) 480W (A480) - 24 pin
Giá bán : 332.000 đ
Maxima Power Supply (Nguồn máy tính) 500W - 24 pin
Maxima Power Supply (Nguồn máy tính) 500W - 24 pin
Giá bán : 194.000 đ
JeTek Power Supply L480 – 480W
JeTek Power Supply L480 (Nguồn máy tính) 480W - 24 pin
Giá bán : 217.000 đ
JeTek Power Supply S500 (Nguồn máy tính) 500W - 24 pin
JeTek Power Supply S500 (Nguồn máy tính) 500W - 24 pin
Giá bán : 265.000 đ
JeTek Power Supply L500 – 500W
JeTek Power Supply L500 (Nguồn máy tính) 500W - 24 pin
Giá bán : 238.000 đ
JeTek Power Supply W500 – 500W
JeTek Power Supply W500 (Nguồn máy tính) 500W - 24 pin
Giá bán : 238.000 đ
JeTek Power Supply Q300 (300W)
JeTek Power Supply Q300 (300W) - 24pin/ Công suất thực
Giá bán : 270.000 đ
JeTek Power Supply Q350 (350W)
JeTek Power Supply Q350 (350W) - 24pin/ Công suất thực
Giá bán : 305.000 đ
Huntkey Power Supply CP350 – 350W Real Power
Huntkey Power Supply CP350 (Nguồn máy tính) 350W Real Power - 24 pin
Giá bán : 326.000 đ
Huntkey Power Supply CP350H – 350W Real Power
Huntkey Power Supply CP350H (Nguồn máy tính) 12cm FAN - 350W Real Power - 24 pin
Giá bán : 355.000 đ
Huntkey Power Supply CP400HP
Huntkey Power Supply CP400HP (Nguồn máy tính) 12cm FAN – 400W Real Power - 24 pin
Giá bán : 435.000 đ
Huntkey Power Supply 52GP - 400W
Huntkey Power Supply 52GP (Nguồn máy tính) 400W - 24 pin
Giá bán : 435.000 đ
Huntkey Power Supply DH500 (Nguồn máy tính) 500W - 24 pin/ Công suất thực
Huntkey Power Supply DH500 (Nguồn máy tính) 500W - 24 pin/ Công suất thực
Giá bán : 646.000 đ
Huntkey Power Supply Vista 500W
Huntkey Power Supply Vista 500 (Nguồn máy tính) 500W - 24 pin/ Công suất thực
Giá bán : 827.000 đ
Huntkey Power Supply LW6400HG – Green Star 400W
Huntkey Power Supply LW6400HG (Nguồn máy tính) Green Star 400W - 24 pin
Giá bán : 560.000 đ
Huntkey Power Supply LW6500HG – Green Star 500W
Huntkey Power Supply LW6500HG (Nguồn máy tính) Green Star 500W - 24 pin
Giá bán : 820.000 đ
Huntkey Power Supply LW6550HG – Green Star 550W
Huntkey Power Supply LW6550HG (Nguồn máy tính) Green Star 550W - 24 pin
Giá bán : 715.000 đ
Huntkey Power Supply TITAN 650 (HK650-52PEP) - 650W RealPower
Huntkey Power Supply TITAN 650 (HK650-52PEP) - 650W RealPower
Giá bán : 1.587.000 đ
Huntkey Power Supply 80Master HK701-11PEP (80Plus) - 700W RealPower
Huntkey Power Supply 80Master HK701-11PEP (80Plus) - 700W RealPower
Giá bán : 1.853.000 đ
Orient Power Supply – 480W
Orient Power Supply (Nguồn máy tính) 480W - 24 pin
Giá bán : 244.000 đ
Orient Power Supply – 500W
Orient Power Supply (Nguồn máy tính) 500W - 24 pin
Giá bán : 390.000 đ
Orient Power Supply – 600W
Orient Power Supply (Nguồn máy tính) 600W - 24 pin
Giá bán : 480.000 đ
Acbel Power Supply PC7019-Z – 380W
Acbel Power Supply PC7019-Z (G) (Nguồn máy tính) 380W - 24 pin (Công suất thực )
Giá bán : 635.000 đ
Xem trang1234Tiếp theo
Đối tác