Trang chủ >> Máy tính và Linh kiện >> Linh kiện máy tính >> Ổ cứng gắn ngoài
TÙY CHỌN THEO HÃNG
Hỗ trợ online
 
Điện thoại
Kinh doanh: 0989 125 556
Maxtor Basic Personal Storage Mini 160 GB - USB 2.5 inches
Maxtor Basic Personal Storage 3200 Mini 160 GB - USB 2.0 , External 2.5"
Giá bán : 1.150.000 đ
Maxtor Basic Personal Storage  500GB - USB 3.5 inches
Maxtor Basic Personal Storage 500GB - 7200 rpm, USB 2.0 , External 3.5"
Giá bán : 1.799.000 đ
Maxtor Basic Personal Storage Mini 500 GB - USB 2.0
Maxtor Basic Personal Storage Mini 500 GB - USB 2.0 , External 2.5"
Giá bán : 1.999.000 đ
Maxtor One Touch IV Mini 320 GB - USB 2.5 inches
Maxtor One Touch IV Mini 320 GB - USB 2.0 ; 2.5" ; có khả năng phục hồi hệ thống
Giá bán : 1.599.000 đ
Maxtor One Touch IV Plus 640GB – USB, IEEE 1394, External 3.5 inches
Maxtor One Touch IV Plus 640GB - USB 2.0 + IEEE 1394 , External 3.5"
Giá bán : 1.799.000 đ
Maxtor Basic Personal Storage Mini 250 GB - USB 2.5 inches
Maxtor Basic Personal Storage Mini 250 GB - USB 2.0 , External 2.5"
Giá bán : 1.099.000 đ
Maxtor Basic Personal Storage Mini 320 GB - USB 2.5 inches
Maxtor Basic Personal Storage Mini 320 GB - USB 2.0 , External 2.5"
Giá bán : 1.544.000 đ
Maxtor One Touch IV  500GB - USB 3.5 inches
Maxtor One Touch IV 500GB - 7200 rpm, USB 2.0 , External 3.5"
Giá bán : 1.350.000 đ
Maxtor One Touch IV  750GB – USB, External 3.5 inches
Maxtor One Touch IV 750GB - USB 2.0 , External 3.5"
Giá bán : 2.524.000 đ
Maxtor One Touch IV Mini 250 GB - USB 2.5 inches
Maxtor One Touch IV Mini 250 GB - USB 2.0 ; 2.5" ; có khả năng phục hồi hệ thống
Giá bán : 1.308.000 đ
Maxtor One Touch IV Mini 160 GB - USB 2.5 inches
Maxtor One Touch IV Mini 160 GB - USB 2.0 ; 2.5" ; có khả năng phục hồi hệ thống
Giá bán : 1.299.000 đ
Maxtor Basic Personal Storage 1TB – USB, External 3.5 inches
Maxtor Basic Personal Storage 1TB – USB 2.0 , External 3.5"
Giá bán : 2.569.000 đ
Maxtor One Touch IV 1TB Plus - USB 2.0, IEEE 1394, External 3,5inches
Maxtor One Touch IV 1TB Plus - USB 2.0, IEEE 1394, External 3,5"
Giá bán : 2.550.000 đ
Maxtor Basic Personal Storage 250 GB - USB, External 3.5 inches
Maxtor Basic Personal Storage 250 GB - USB, External 3.5"
Giá bán : 1.652.000 đ
Maxtor One Touch IV  320GB - USB 3.5 inches
Maxtor One Touch IV 320GB - 7200 rpm, USB 2.0 , External 3.5"
Giá bán : 1.999.000 đ
Maxtor One Touch IV USB 1TB – USB
Maxtor One Touch IV USB 1TB - USB 2.0
Giá bán : 2.780.000 đ
Đối tác