Trang chủ >> Máy tính và Linh kiện >> Linh kiện máy tính >> Ổ cứng gắn ngoài
TÙY CHỌN THEO HÃNG
Hỗ trợ online
 
Điện thoại
Kinh doanh: 0989 125 556
HDD External Ismart Mobile Storage 160G, 2,5 inches
HDD External Ismart Mobile Storage 160G, 2,5" Sata
Giá bán : 1.080.000 đ
HDD External Ismart Mobile Storage 250G, 2,5 inches
HDD External Ismart Mobile Storage 250G, 2,5" Sata
Giá bán : 1.209.000 đ
HDD External Ismart Mobile Storage 320G, 2.5 inches
HDD External Ismart Mobile Storage 320G, 2,5" Sata
Giá bán : 1.402.000 đ
HDD External Ismart Classic Drive 250G Seagate 2,5 inches
HDD External Ismart Classic Drive 250G Seagate 2,5 " Sata
Giá bán : 1.510.000 đ
HDD External Ismart Classic Passion 320G Seagate 2,5 inches
HDD External Ismart Classic Passion 320G Seagate 2,5" Sata
Giá bán : 1.726.000 đ
HDD External Ismart Classic Victoria 320G Seagate 2,5 inches
HDD External Ismart Classic Victoria 320G Seagate 2,5" Sata
Giá bán : 1.726.000 đ
HDD External Ismart Classic Drive 320G Seagate 2,5 inches
HDD External Ismart Classic Drive 320G Seagate 2,5" Sata
Giá bán : 1.726.000 đ
HDD External  Ismart Classic passion 500G Seagate 2,5 inches
HDD External Ismart Classic passion 500G Seagate 2,5" Sata
Giá bán : 2.482.000 đ
HDD External Ismart Wallet Drive 250GB, 2,5 inches, USB 2.0
HDD External Ismart Wallet Drive 250GB, 2,5", USB 2.0, kiểu ví đựng thời trang, nhỏ gọn
Giá bán : 1.468.000 đ
HDD External Ismart Wallet Drive 320GB, 2,5 inches, USB 2.0
HDD External Ismart Wallet Drive 320GB, 2,5", USB 2.0, kiểu ví đựng thời trang, nhỏ gọn
Giá bán : 1.696.000 đ
HDD External Ismart Wallet Drive 500GB, 2,5 inches, USB 2.0
HDD External Ismart Wallet Drive 500GB, 2,5", USB 2.0, kiểu ví đựng thời trang, nhỏ gọn
Giá bán : 2.515.000 đ
HDD External Ismart Esata Wallet Drive 250GB, 2,5 inches, USB 2.0  + Esata
HDD External Ismart Esata Wallet Drive 250GB, 2,5", USB 2.0 + Esata, kiểu ví đựng thời trang, nhỏ gọn
Giá bán : 1.533.000 đ
HDD External Ismart Esata Wallet Drive 320GB, 2,5 inches, USB 2.0  + Esata
HDD External Ismart Esata Wallet Drive 320GB, 2,5", USB 2.0 + Esata, kiểu ví đựng thời trang, nhỏ gọn
Giá bán : 1.749.000 đ
HDD External Ismart Esata Wallet Drive 500GB, 2,5 inches, USB 2.0  + Esata
HDD External Ismart Esata Wallet Drive 500GB, 2,5", USB 2.0 + Esata, kiểu ví đựng thời trang, nhỏ gọn
Giá bán : 2.589.000 đ
HDD External  Ismart Classic Victoria 500G Seagate 2,5 inches
HDD External Ismart Classic Victoria 500G Seagate 2,5" Sata
Giá bán : 2.482.000 đ
HDD External Ismart Mobile Storage 120G, 2,5 inches
HDD External Ismart Mobile Storage 120G, 2,5" Sata
Giá bán : 950.000 đ
HDD External  Ismart MS-OTB 160GB, 2,5 inches
HDD External Ismart MS-OTB 160GB, 2,5" Sata
Giá bán : 1.199.000 đ
HDD External  Ismart MS-OTB 250GB, 2,5 inches
HDD External Ismart MS-OTB 250GB, 2,5" Sata
Giá bán : 1.399.000 đ
HDD External  Ismart MS-OTB 320GB, 2,5 inches
HDD External Ismart MS-OTB 320GB, 2,5" Sata
Giá bán : 1.520.000 đ
Đối tác