Trang chủ >> Máy tính và Linh kiện >> Linh kiện máy tính >> Ổ cứng gắn ngoài
TÙY CHỌN THEO HÃNG
Hỗ trợ online
 
Điện thoại
Kinh doanh: 0989 125 556
Seagate PreeAgent Go 250GB - USB 2.5 inches
Seagate PreeAgent Go 250GB - USB 2.0 ; External 2.5"
Giá bán : 1.269.000 đ
Seagate PreeAgent Go Cedar 320GB - USB 2.5 inches
Seagate PreeAgent Go Cedar 320GB - USB 2.0 ; External 2.5"
Giá bán : 1.399.000 đ
Seagate PreeAgent Go 500GB - USB 2.0 ; External 2.5 inches
Seagate PreeAgent Go 500GB - USB 2.0 ; External 2.5"
Giá bán : 2.250.000 đ
HDD External Seagate 250GB Raptor - Portable 2,5 inches, USB 2.0
HDD External Seagate 250GB Raptor - Portable 2,5 inches, USB 2.0
Giá bán : 1.350.000 đ
HDD External Seagate 320GB Raptor - Portable 2,5 inches, USB 2.0
HDD External Seagate 320GB Raptor - Portable 2,5 inches, USB 2.0
Giá bán : 1.490.000 đ
HDD External Seagate 500GB Raptor - Portable 2,5 inches, USB 2.0
HDD External Seagate 500GB Raptor - Portable 2,5 inches, USB 2.0
Giá bán : 2.090.000 đ
Seagate PreeAgent 2 Go 250GB - USB 2.5 inches
Seagate PreeAgent 2 Go 250GB - USB 2.0 ; External 2.5"
Giá bán : 1.490.000 đ
Seagate PreeAgent 2 Go 320GB - USB 2.5 inches
Seagate PreeAgent 2 Go 320GB - USB 2.0 ; External 2.5"
Giá bán : 1.690.000 đ
Seagate PreeAgent 2 Go 500GB - USB 2.5 inches
Seagate PreeAgent 2 Go 500GB - USB 2.0 ; External 2.5"
Giá bán : 2.290.000 đ
Seagate PreeAgent Desktop 1TB - USB, External 3.5 inches
Seagate PreeAgent Desktop 1TB - USB 2.0 ; External 3.5"
Giá bán : 2.550.000 đ
Seagate PreeAgent Desktop 1,5TB - USB 2.0 ; External 3.5 inches
Seagate PreeAgent Desktop 1,5TB - USB 2.0 ; External 3.5 inches
Giá bán : 3.400.000 đ
Seagate PreeAgent Desktop 2TB - USB 2.0 ; External 3.5 inches
Seagate PreeAgent Desktop 2TB - USB 2.0 ; External 3.5 inches
Giá bán : 5.950.000 đ
HDD External Seagate Raptor Desktop 1TB - USB 2.0 ; External 3.5 inches
HDD External Seagate Raptor Desktop 1TB - USB 2.0 ; External 3.5 inches
Giá bán : 2.690.000 đ
HDD External Seagate Raptor Desktop 1,5TB - USB 2.0 ; External 3.5 inches
HDD External Seagate Raptor Desktop 1,5TB - USB 2.0 ; External 3.5 inches
Giá bán : 3.450.000 đ
Seagate FreeAgent™ Xtreme 500GB - USB, IEEE 1394, eSata, External 3.5 inches
Seagate FreeAgent™ Xtreme 500GB - USB 2.0 + IEEE 1394 + eSata ; External 3.5"
Giá bán : 1.875.000 đ
Seagate FreeAgent™ Xtreme 1.5TB - USB, External 3.5 inches
Seagate FreeAgent™ Xtreme 1,5TB - USB 2.0 ; External 3.5"
Giá bán : 4.943.000 đ
Seagate FreeAgent™ Xtreme 2TB - USB 2.0 ;+ IEEE 1394 + eSata ; External 3.5 inches
Seagate FreeAgent™ Xtreme 2TB - USB 2.0 ;+ IEEE 1394 + eSata ; External 3.5"
Giá bán : 6.591.000 đ
Seagate FreeAgent™ Xtreme 1TB - USB, IEEE 1394, eSata, External 3.5 inches
Seagate FreeAgent™ Xtreme 1TB - USB 2.0 + IEEE 1394 + eSata ; External 3.5"
Giá bán : 2.931.000 đ
Seagate PreeAgent Desktop 500GB - USB, External 3.5 inches
Seagate PreeAgent Desktop 500GB - USB 2.0 ; External 3.5"
Giá bán : 1.802.000 đ
Seagate PreeAgent Desktop 750GB - USB, External 3.5 inches
Seagate PreeAgent Desktop 750GB - USB 2.0 ; External 3.5"
Giá bán : 1.942.000 đ
HDD External Seagate Raptor Desktop 500GB - USB 2.0 ; External 3.5 inches
HDD External Seagate Raptor Desktop 500GB - USB 2.0 ; External 3.5 inches
Giá bán : 1.942.000 đ
Seagate Triple 1TB - USB, IEEE 1394, eSata, External 3.5 inches
Seagate Triple 1TB - USB 2.0 + IEEE 1394 + eSata ; External 3.5"
Giá bán : 4.199.000 đ
Đối tác