Trang chủ >> Máy tính và Linh kiện >> Linh kiện máy tính >> Ổ đĩa quang học - ODD
TÙY CHỌN THEO HÃNG
Hỗ trợ online
 
Điện thoại
Kinh doanh: 0989 125 556
SamSung DVD Rom 16X w/48X CDRom (Black)
SamSung DVD Rom 16X w/48X CDRom (Black)
Giá bán : 362.000 đ
SamSung DVD Rom 16X w/48X CDRom SATA - Tray
SamSung DVD Rom 16X w/48X CDRom SATA - Tray
Giá bán : 362.000 đ
SamSung DVD Rom 16X w/48X CDRom SATA - Box
SamSung DVD Rom 16X w/48X CDRom SATA - Box
Giá bán : 400.000 đ
LG DVD-Rom 16x w/48X CDRom SATA
LG DVD-Rom 16x w/48X CDRom SATA
Giá bán : 362.000 đ
Pioneer DVD-Rom 16x w/48X CDRom 230D SATA
Pioneer DVD-Rom 16x w/48X CDRom 230D SATA
Giá bán : 378.000 đ
ASUS DVD Rom 18X w/48X CDRom (Black)
ASUS DVD Rom 18X w/48X CDRom (Black) - Ch�nh h�ng
Giá bán : 419.000 đ
ASUS DVD Rom 18X w/48X CDRom (SATA)
ASUS DVD Rom 18X w/48X CDRom (SATA) - Ch�nh h�ng
Giá bán : 419.000 đ
HP DVD Rom 18X w/48X CDRom PATA - (455i)
HP DVD Rom 18X w/48X CDRom PATA - (455i) - Ch�nh h�ng
Giá bán : 398.000 đ
HP DVD Rom 18X w/48X CDRom PATA - (455i) - Chính hãng
HP DVD Rom 18X w/48X CDRom PATA - (455i) - Chính hãng
Giá bán : 400.000 đ
HP DVD Rom 18X w/48X CDRom SATA - (465i)
HP DVD Rom 18X w/48X CDRom SATA - (465i) - Chính hãng
Giá bán : 400.000 đ
HP DVD Rom 18X w/48X CDRom SATA - (465i)
HP DVD Rom 18X w/48X CDRom SATA - (465i) - Chính hãng
Giá bán : 400.000 đ
SamSung DVD-RW 22x6x16x(+)�12x4x12x(-) DVD / 40x32x48x CDRW - IDE
SamSung DVD-RW 22x6x16x(+)�12x4x12x(-) DVD / 40x32x48x CDRW - IDE
Giá bán : 565.000 đ
SamSung DVD-RW 22x6x16x(+)�12x4x12x(-) DVD / 40x32x48x CDRW Serial ATA
SamSung DVD-RW 22x6x16x(+)�12x4x12x(-) DVD / 40x32x48x CDRW Serial ATA
Giá bán : 565.000 đ
SamSung DVD-RW +/-R/RW/RAM 22X SATA L/S Model: SH-S223Q/RSBS-(Box)
SamSung DVD-RW +/-R/RW/RAM 22X SATA L/S Model: SH-S223Q/RSBS-(Box) In tem nhãn trực tiếp
Giá bán : 597.000 đ
Samsung DVDRW 8X Slim SE-S084C/RSBN Ext USB LightScribe box black
Samsung DVDRW 8X Slim SE-S084C/RSBN Ext USB LightScribe box black- In tem nhãn trực tiếp
Giá bán : 1.436.000 đ
SamSung DVD-RW Slim Slot in External USB/SE-T084M/RSBN – USB
SamSung DVD-RW Slim Slot in External USB/SE-T084M/RSBN - USB - Rất thích hợp dùng cho Laptop
Giá bán : 1.700.000 đ
Pioneer DVDRW A18LBK (±R)22x , DVD(±R DL)12x, (DVD±RW) 8x, DVD RAM 12x, CD-R 40x, CD-RW-32x , ATA .
Pioneer DVDRW A18LBK (±R)22x , DVD(±R DL)12x, (DVD±RW) 8x, DVD RAM 12x, CD-R 40x, CD-RW-32x , ATA .
Giá bán : 611.000 đ
LG DVD-RW 22-8-16 DVD / 48-32-48 CDRW (GH22NP20)
LG DVD-RW 22-8-16 DVD / 48-32-48 CDRW (GH22NP20) - Ch�nh h�ng
Giá bán : 611.000 đ
LG DVD-RW 22-8-16 DVD / 48-32-48 CDRW (GH22N) SATA
LG DVD-RW 22-8-16 DVD / 48-32-48 CDRW (GH22N) SATA - Ch�nh h�ng
Giá bán : 622.000 đ
ASUS DVD-RW 22-8-16 DVD / 48-32-48 CDRW ( 22B2S ) PATA
ASUS DVD-RW 22-8-16 DVD / 48-32-48 CDRW ( 22B2S ) PATA
Giá bán : 652.000 đ
ASUS DVD-RW 22-8-16 DVD / 48-32-48 CDRW (22B2ST ) SATA
ASUS DVD-RW 22-8-16 DVD / 48-32-48 CDRW (22B2ST ) SATA
Giá bán : 670.000 đ
ASUS DVD-RW 24-8-16 DVD / 48-32-48 CDRW ( 24B1ST ) Serial ATA
ASUS DVD-RW 24-8-16 DVD / 48-32-48 CDRW ( 24B1ST ) Serial ATA
Giá bán : 690.000 đ
ASUS DVD-RW 22-8-16 DVD / 48-32-48 CDRW (22B2L) PATA
ASUS DVD-RW 22-8-16 DVD / 48-32-48 CDRW (22B2L) PATA - In nhãn đĩa trực tiếp
Giá bán : 714.000 đ
ASUS DVD-RW 24-8-16 DVD / 48-32-48 CDRW ( 24B1LT )
ASUS DVD-RW 24-8-16 DVD / 48-32-48 CDRW ( 24B1LT ) Serial ATA - In nhãn đĩa trực tiếp
Giá bán : 748.000 đ
Xem trang12Tiếp theo
Đối tác