Trang chủ >> TB Văn phòng >> Phụ kiện TBVP >> Phụ kiện máy Fax
TÙY CHỌN THEO HÃNG
Hỗ trợ online
 
Điện thoại
Kinh doanh: 0989 125 556
Sharp FO-6CR
Sharp FO-6CR : Băng mực cho máy fax FO-AP, NX-A, UX-P710, UX-A760, FO –P400, P600, NPX150, UX-485, UXA ( dài 50m )
Giá bán : 65.000 đ
Sharp FO-15CR
Sharp FO-15CR : Băng mực dùng cho máy fax UX-500, 510, 570, 600M, 1000, 1100, 1300,1400, 1440, 1460, 2100, 3500, FO-1550, 1450, 1470, 1530, 1650, 1660, 1600M, 1850, F1500M (dài 150m )
Giá bán : 180.000 đ
Panasonic KX-FA52 (KX-FP218, KX-FP206)
Panasonic KX-FA52: Băng mực dùng cho máy fax KX-FP218, KX-FP206 dài 30m
Giá bán : 80.000 đ
Panasonic KX-FA54 (KX-FP241, KX-FP141, KX-FT145)
Panasonic KX-FA54: Băng mực dùng cho máy fax KX-FP241, KX-FP141, KX-FT145 dài 35m
Giá bán : 80.000 đ
Panasonic KX-FA57 (KX-FP342, KX-FP362 ,KX-FP701)
Panasonic KX-FA57: Băng mực dùng cho máy fax KX-FP342, KX-FP362 ,KX-FP701 dài 70m
Giá bán : 0 đ
Sharp AM-30DC
Sharp AM-30DC : Toner catridge - Mực máy fax Laser Sharp AM-400 - 3000 bản in
Giá bán : 1.520.000 đ
Sharp AM-30DC
Sharp AM-30DC : Drum unit - trống máy máy fax Laser Sharp AM-400
Giá bán : 1.729.000 đ
Canon BX-3 (B820)
Canon BX-3: Toner catridge - Mực dùng cho máy fax Canon B820, khoảng 2000 bản
Giá bán : 549.000 đ
Canon FX-3 (L220)
Canon FX-3: Toner catridge - Mực dùng cho máy fax Canon L220, khoảng 2000 bản
Giá bán : 1.200.000 đ
Panasonic KX-FA83 (KX-FL512, KX-FL612, KX-FLM652)
Panasonic KX-FA83: Toner catridge - Mực máy fax Laser KX-FL512, KX-FL612, KX-FLM652
Giá bán : 304.000 đ
Panasonic KX-FA88 (KX-FL 402)
Panasonic KX-FA88: Toner catridge - Mực máy fax Laser KX-FL 402
Giá bán : 514.000 đ
Panasonic KX-FA92 (KX-FM 772 , KX-FM 262)
Panasonic KX-FA92: Toner catridge - Mực máy fax Laser KX-FM 772 , KX-FM 262
Giá bán : 619.000 đ
Panasonic KX-FA85 (KX-FLB852, KX-FLB802, KX-FLB812 )
Panasonic KX-FA85: Toner catridge - Mực máy fax Laser KX-FLB852, KX-FLB802, KX-FLB812
Giá bán : 1.205.000 đ
Panasonic KX-FA86 (KX-FLB852,  KX-FLB802, KX-FLB812)
Panasonic KX-FA86: Drum unit - Trống mực máy fax Laser KX-FLB852, KX-FLB802, KX-FLB812
Giá bán : 2.389.000 đ
Panasonic KX-FA78 (KX-FL502, KX-FLB756)
Panasonic KX-FA78: Drum unit - trống dùng cho máy fax Laser KX-FL502, KX-FLB756
Giá bán : 1.310.000 đ
Panasonic KX-FA89 (KX-FL402)
Panasonic KX-FA89: Drum unit - trống dùng cho máy fax Laser KX-FL402
Giá bán : 1.658.000 đ
Trống máy fax Panasonic KX-FA93
Trống máy fax Panasonic KX-FA93
: Drum unit - trống dùng cho máy fax KX-FM 772 , KX-FM 262
Giá bán : 1.656.000 đ
Panasonic KX-FA84 (KX-FL512, KX-FL612, KX-FLM652)
Panasonic KX-FA84: Drum unit - trống máy fax Laser KX-FL512, KX-FL612, KX-FLM652
Giá bán : 1.729.000 đ
Đối tác