Trang chủ >> Máy tính và Linh kiện >> Thiết bị mạng >> Printer Server
TÙY CHỌN THEO HÃNG
Hỗ trợ online
 
Điện thoại
Kinh doanh: 0989 125 556
D-Link Print Server 10/100M 3 port : 2 Paralell & 1 USB (DP-300U/E )
D-Link Print Server 10/100M 3 port : 2 Paralell & 1 USB (DP-300U/E )
Giá bán : 1.366.000 đ
LinkPro Print Server 10/100 - 01 Paralell Port (PS-160A)
LinkPro Print Server 10/100 - 01 Paralell Port (PS-160A)
Giá bán : 940.000 đ
LinkPro Print Server 10/100 - 01 Parallel Port + 02 USB Port (PS-300UP)
LinkPro Print Server 10/100 - 01 Parallel Port + 02 USB Port (PS-300UP)
Giá bán : 1.288.000 đ
Encore Print Server 10/100MM 3 port : 1 Paralell & 2 USB ( ENPS-2012 )
Encore Print Server 10/100MM 3 port : 1 Paralell & 2 USB ( ENPS-2012 )
Giá bán : 1.470.000 đ
Planet Print Server 10/100M - 03 Paralell Port (FPS-3300)
Planet Print Server 10/100M - 03 Paralell Port (FPS-3300)
Giá bán : 1.450.000 đ
Planet Print Server 10/100M - 01 USB + 02 Paralell Port (FPS-3121)
Planet Print Server 10/100M - 01 USB + 02 Paralell Port (FPS-3121)
Giá bán : 1.610.000 đ
D-Link Print Server 10/100M 1 port Paralell (DP-301P+ )
D-Link Print Server 10/100M 1 port Paralell (DP-301P+ )
Giá bán : 1.110.000 đ
D-Link Print Server 10/100M 1 port USB (DPR-1020)
D-Link Print Server 10/100M 1 port USB (DPR-1020)
Giá bán : 1.110.000 đ
D-Link Print Server 10/100M 2 port USB + 01Port Paralell (DPR-1061)
D-Link Print Server 10/100M 2 port USB + 01Port Paralell (DPR-1061)
Giá bán : 1.470.000 đ
TP-Link Print Server 10/100M - 01 Paralell Port (TL-PS110P)
TP-Link Print Server 10/100M - 01 Paralell Port (TL-PS110P)
Giá bán : 896.000 đ
TP-Link Print Server 10/100M - 01 USB Port (TL-PS110U)
TP-Link Print Server 10/100M - 01 USB Port (TL-PS110U)
Giá bán : 896.000 đ
TP-Link Print Server 10/100M - 01 USB Port (TL-PS210U)
TP-Link Print Server 10/100M - 01 USB Port (TL-PS210U) - dùng cho cả máy đa năng Scan + fax ….
Giá bán : 1.053.000 đ
TP-Link Print Server 10/100M - 01USB Port ; Wireless 802.11b,g (TL-WPS510U )
TP-Link Print Server 10/100M - 01USB Port ; Wireless 802.11b,g (TL-WPS510U ) - dùng cho cả máy đa năng
Giá bán : 1.330.000 đ
Planet Print Server 10/100M - 01 USB Port (FPS-1011)
Planet Print Server 10/100M - 01 USB Port (FPS-1011)
Giá bán : 1.064.000 đ
Planet Print Server 10/100M - 01 Paralell Port (FPS-1101)
Planet Print Server 10/100M - 01 Paralell Port (FPS-1101)
Giá bán : 1.064.000 đ
D-Link Print Server 10/100M 1 port USB (DP-301U)
D-Link Print Server 10/100M 1 port USB (DP-301U)
Giá bán : 1.114.000 đ
Đối tác