Trang chủ >> Máy tính và Linh kiện >> Thiết bị mạng >> Tủ mạng
TÙY CHỌN THEO HÃNG
Hỗ trợ online
 
Điện thoại
Kinh doanh: 0989 125 556
FamRACK 19" - 06U - series 500
H.350 x W.600 x D450, 01 cửa được phủ bằng mica, 01 quạt gió , 03 ổ điện
Giá bán : 1.825.000 đ
FamRACK 19" - 10U - series 500
H.600 x W.600 x D550, 1cửa được phủ bằng mica 01 quạt gió , 03 ổ điện
Giá bán : 2.094.000 đ
FamRACK CABINET 19" - 15 U - Series 600
(cửa mica); H.830 x W600 x D600 mm, 01 cửa được phủ bằng mica , 02 quạt gió , 03 ổ điện
Giá bán : 3.229.000 đ
FamRACK CABINET 19 "systems 15 U-Series 800
(cửa mica); H.830 x W600 x D800 mm, 01 cửa được phủ bằng mica , 02 quạt gió , 03 ổ điện
Giá bán : 3.876.000 đ
FamRACK CABINET 19"systems 20 U-Series 600
FamRACK CABINET 19"systems 20 U-Series 600 (cửa Mica ); H.1100 x W600 x D600 mm, 01 cửa được phủ bằng mica , 02 quạt gió , 05 ổ điện
Giá bán : 3.976.000 đ
FamRACK CABINET 19"systems 20 U-Series 600 (cửa lưới )
H.1100 x W600 x D600 mm, 01 cửa được phủ bằng mica , 02 quạt gió , 05 ổ điện
Giá bán : 4.499.000 đ
FamRACK CABINET 19" - 27U-Series 600 (cửa mica)
H.1400 x W600 x D600 mm, 02 cửa , 03 quạt gió , 05 ổ điện
Giá bán : 5.128.000 đ
FamRACK CABINET 19" - 27U-Series 600 (cửa lưới)
H.1400 x W600 x D600 mm, 02 cửa , 03 quạt gió , 05 ổ điện
Giá bán : 5.391.000 đ
FamRACK CABINET 19" - 27 U-Series 800 (cửa mica)
H.1400 x W600 x D800 mm, 02 cửa , 03 quạt gió , 05 ổ điện
Giá bán : 5.496.000 đ
FamRACK CABINET 19" - 27 U-Series 800 (cửa lưới)
H.1400 x W600 x D800 mm, 02 cửa , 03 quạt gió , 05 ổ điện
Giá bán : 5.915.000 đ
FamRACK CABINET 19" -36 U-Series 800 (cửa mica)
H.1800 x W600 x D800 mm, 02 cửa , 03 quạt gió , 06 ổ điện
Giá bán : 6.805.000 đ
FamRACK CABINET 19" - 36 U-Series 800 (cửa lưới)
H.1800 x W600 x D800 mm, 02 cửa , 03 quạt gió , 06 ổ điện
Giá bán : 7.118.000 đ
FamRACK CABINET 19" - 36 U-Series 1000 (cửa mica )
H.1800 x W600 x D1000 mm,02 cửa,03 quạt gió,06 ổ điện
Giá bán : 7.223.000 đ
FamRACK CABINET 19" - 36 U-Series 1000(cửa lưới)
H.1800 x W600 x D1000 mm, 02 cửa,03 quạt gió,06 ổ điện
Giá bán : 7.601.000 đ
 FamRACK CABINET 19" -42 U-Series 800 (cửa mica)
H.2100 x W600 x D800 mm, 02 cửa , 04 quạt gió , 08 ổ điện
Giá bán : 7.440.000 đ
FamRACK CABINET 19" - 42 U-Series 800 (cửa lưới)
H.2100 x W600 x D800 mm, 02 cửa , 04 quạt gió , 08 ổ điện
Giá bán : 8.166.000 đ
 FamRACK CABINET 19" - 42 U-Series 1000 (cửa mica)
H.2100 x W600 x D1000 mm, 02 cửa ,04 quạt gió,08 ổ điện
Giá bán : 8.166.000 đ
FamRACKCABINET 19
H.2100 x W600 x D1000 mm, 02 cửa , 04 quạt gió , 08 ổ điện
Giá bán : 8.166.000 đ
FamRACKCABINET 19
H.2215 x W600 x D6000 mm, 02 cửa , 04 quạt gió , 12 ổ điện
Giá bán : 8.166.000 đ
FamRACKCABINET 19
H.2215 x W600 x D6000 mm, 02 cửa , 04 quạt gió , 12 ổ điện
Giá bán : 8.429.000 đ
Khay cố định cho tủ sâu 600
Khay cố định cho tủ sâu 600
Giá bán : 399.000 đ
Khay cố định cho tủ sâu 800
Khay cố định cho tủ sâu 800
Giá bán : 409.000 đ
Khay cố định cho tủ sâu 1000
Khay cố định cho tủ sâu 1000
Giá bán : 430.000 đ
Khay trượt cho tủ sâu 600
Khay trượt cho tủ sâu 600
Giá bán : 503.000 đ
Xem trang12Tiếp theo
Đối tác