Trang chủ >> Máy tính và Linh kiện >> Linh kiện máy tính >> Vỏ máy tính - Case
TÙY CHỌN THEO HÃNG
Hỗ trợ online
 
Điện thoại
Kinh doanh: 0989 125 556
Vỏ máy tính (Case) Orient (2106B)
Orient (2106B) Full Size ATX (Vỏ máy tính - chưa có nguồn)
Giá bán : 218.000 đ
Vỏ máy tính (Case) Orient (2101B)
Orient (2101B) Full Size ATX (Vỏ máy tính - chưa có nguồn)
Giá bán : 218.000 đ
Vỏ máy tính (Case) Orient (2103B)
Orient (2103B) Full Size ATX (Vỏ máy tính - chưa có nguồn)
Giá bán : 218.000 đ
Vỏ máy tính (Case) Orient 2103B/2104B/2115B Full Size ATX
Orient 2103B/2104B/2115B Full Size ATX (Vỏ máy tính - chưa có nguồn)
Giá bán : 218.000 đ
Vỏ máy tính (Case) Orient (303)
Orient (303) Full Size ATX (Vỏ máy tính - chưa có nguồn)
Giá bán : 257.000 đ
Vỏ máy tính (Case) Orient (308)
Orient (308) Full Size ATX (Vỏ máy tính - chưa có nguồn)
Giá bán : 257.000 đ
Vỏ máy tính (Case) Orient (901)
Orient (901) Full Size ATX (Vỏ máy tính - chưa có nguồn)
Giá bán : 266.000 đ
Vỏ máy tính (Case) Orient (904)
Orient (904) Full Size ATX (Vỏ máy tính - chưa có nguồn)
Giá bán : 266.000 đ
Vỏ máy tính (Case) Orient (905)
Orient (905) Full Size ATX (Vỏ máy tính - chưa có nguồn)
Giá bán : 266.000 đ
Vỏ máy tính (Case) Orient (911B)
Orient (911B) Full Size ATX (Vỏ máy tính - chưa có nguồn) - Tích hợp Card Reader
Giá bán : 311.000 đ
Vỏ máy tính (Case) Orient (1A-Magic)
Orient (1A-Magic) Full Size ATX (Vỏ máy tính - chưa có nguồn)
Giá bán : 314.000 đ
Vỏ máy tính (Case) Orient (219)
Orient (219) Full Size ATX - Màn hình LCD (Vỏ máy tính - chưa có nguồn)
Giá bán : 404.000 đ
Vỏ máy tính (Case) Orient (604B)
Orient (604B) Full Size ATX - Màn hình LCD (Vỏ máy tính - chưa có nguồn)
Giá bán : 440.000 đ
Vỏ máy tính (Case) Orient (605B)
Orient (605B) Full Size ATX - Màn hình LCD (Vỏ máy tính - chưa có nguồn)
Giá bán : 440.000 đ
Vỏ máy tính (Case) Orient (603B)
Orient (603B) Full Size ATX - Màn hình LCD (Vỏ máy tính - chưa có nguồn)
Giá bán : 389.000 đ
Vỏ máy tính (case) Orient (704B - Black)
Orient (704B - Black) Full Size ATX - Màn hình LCD (Vỏ máy tính - chưa có nguồn)
Giá bán : 506.000 đ
Vỏ máy tính (Case) Orient (701B - Black )
Orient (701B - Black ) Full Size ATX - Màn hình LCD (Vỏ máy tính - chưa có nguồn)
Giá bán : 506.000 đ
Vỏ máy tính (Case) Frontier A-Pod AP08A Full Size ATX
Frontier A-Pod AP08A Full Size ATX (Vỏ máy tính - chưa có nguồn)
Giá bán : 278.000 đ
Vỏ máy tính (Case) Frontier Astro AS08A Full Size ATX
Frontier Astro AS08A Full Size ATX (Vỏ máy tính - chưa có nguồn)
Giá bán : 259.000 đ
Vỏ máy tính (Case) Frontier Blade BL09A Full Size ATX
Frontier Blade BL09A Full Size ATX - Màn hình LCD (Vỏ máy tính - chưa có nguồn)
Giá bán : 419.000 đ
Vỏ máy tính (Case) Coodmax  (X360A)
Coodmax (X360A) Full Size ATX (Vỏ máy tính - chưa có nguồn)
Giá bán : 603.000 đ
Vỏ máy tính (Case) Coodmax  (X370B)
Coodmax (X370B) Full Size ATX (Vỏ máy tính - chưa có nguồn)
Giá bán : 603.000 đ
Vỏ máy tính (Case) Coodmax  (X370C)
Coodmax (X370C) Full Size ATX (Vỏ máy tính - chưa có nguồn)
Giá bán : 603.000 đ
Vỏ máy tính (Case) Coodmax  (X370LA)
Coodmax (X370LA) Full Size ATX (Vỏ máy tính - chưa có nguồn)
Giá bán : 681.000 đ
Quay lại1234567Tiếp theo
Đối tác